ข่าวประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ คัดเลือกผู้สมัครเข้ารับการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 29
02 มี.ค. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
204

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ คัดเลือกผู้สมัครเข้ารับการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 29 ระหว่างวันที่ 2 - 3 มีนาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา---------------------------------

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • Announcing of the 2023 Bangkok Declaration by The Most Ven. Prof. Dr. Phra Brahmapundit
  02 มิ.ย. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  15
 • Report of the Panel Discussions by Moderators
  02 มิ.ย. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  16
 • Opening Ceremony of the 18th United Nations Day of Vesak Celebration 2023
  02 มิ.ย. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  15
 • Message from Dr. Thor Gonen, Israel.
  02 มิ.ย. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  17
 • Press Conference by The Most Ven. Prof. Dr. Phra Brahmapundit, President of the International Council for Day of Vesak (ICDV) and the International Association of Buddhist Universities (IABU)
  02 มิ.ย. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  18