ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรม หลักสูตร MCU Mooc เรื่อง "การออกแบบ สร้างและจัดการรายวิชาแบบ MOOC" ครั้งที่ 2 แก่คณาจารย์ มจร ทั่วประเทศ
03 มี.ค. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
233
สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักพัฒนาระบบ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยปีงบประมาณ 2566 หลักสูตร MCU Mooc เรื่อง "การออกแบบ สร้างและจัดการรายวิชาแบบ MOOC" ครั้งที่ 2 วันที่ 3-4 มี.ค. 2566 วิทยากรโดย อ. จิระ ชนรักสุข ณ อาคารพระพรหมบัณฑิต (อาคาร IBSC 2) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • ขอเชิญร่วมงานวันมูลนิธิมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ปีที่ ๕๙ ประจำปี ๒๕๖๖
  01 เม.ย. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  52
 • ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ มจร ขอเชิญอบรมหลักสูตร การพัฒนาเว็บไซต์ตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ (Government Website Standard)
  28 มี.ค. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  153
 • สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขอเชิญชวนทุกท่านสมัครเข้าร่วมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน “โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน นิสิตบัณฑิตศึกษาและประชาชนทั่วไป ครั้งที่ 9/2566″ ระหว่างวันที่ 13-17 เมษายน 2566 (คอร์ส 5 วัน)
  28 มี.ค. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  93
 • ขอเชิญส่งลูกหลานที่มีอายุตั้งแต่​ ๙​ ปีขึ้นไปเข้าร่วมโครงการบรรพชา​สามเณร​และ​บวช​เนกขัม​จา​ริณี​ ภาคฤดูร้อน​ รุ่นที่​ ๑๐
  28 มี.ค. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  76
 • สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิพากย์แผนยุทธศาสตร์ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม และแผนยุทธศาสตร์การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม" ระยะ 5 ปี (2566 - 2570) ในวันพฤหัสบดี ที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2566
  27 มี.ค. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  112