ข่าวประชาสัมพันธ์
อธิการบดี มจร สร้างเรือนกรรมฐานถวายพุทธบูชาการบำเพ็ญพุทธกิจ 45 พรรษา
05 มี.ค. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
166

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2566   พระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) เป็นประธานยกเสาเอก สร้างกุฏิกรรมฐาน ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาจุฬาอาศรม ตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัถตุประสงค์เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาอนุสติถึงการบำเพ็ญพุทธกิจ 45  พรรษา จำนวน 45  หลัง และสืบสานปณิธานของบูรพาจารย์ คือ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว  อุปเสโณ) และสมเด็จพระพุทธโฆษาจาย์ (ป.อ.ปยุตฺโต) ซึ่งเป็นบูรพาจารย์อันเป็นที่เคารพยิ่งของชาวมหาจุฬา ผู้สนใจร่วมสร้างมหากุศล ติดต่อ พระครูปลัดอุทัย พลโทโว,ดร. รองผู้อำนวยการส่วนธรรมนิเทศ มจร โทร  062 9954561

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิพากย์แผนยุทธศาสตร์ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม และแผนยุทธศาสตร์การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม" ระยะ 5 ปี (2566 - 2570) ในวันพฤหัสบดี ที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2566
  27 มี.ค. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  32
 • “UN” จับมือ “มจร” ร่วมพัฒนาโลกสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน!!!
  20 มี.ค. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  74
 • อธิการบดี เป็นประธาน มอบเกียรติบัตร แก่คณาจารย์ผู้ผ่านโครงการเพิ่มทักษะ (Upskills) การสอนรายวิชาพระพุทธศาสนา และพุทธปรัชญา
  20 มี.ค. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  59
 • พิธีถวายกุฏิพระวิปัสสนาจารย์ และพิธียกเสาเอกกุฏิกรรมฐาน ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาจุฬาอาศรม
  20 มี.ค. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  77
 • ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วม “โครงการอบรมการสื่อสารองค์กรและการประชาสัมพันธ์เทคโนโลยี Blockchain ด้วย NFT+ Metaverse เพื่อการสร้างมูลค่าของแบรนด์”
  20 มี.ค. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  117