ข่าวประชาสัมพันธ์
ASEANnext สานความร่วมมือสู่เป้าหมายความยั่งยืนของมหาวิทยาลัยเพื่อประชาคม
08 มี.ค. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
202

ASEANnext สานความร่วมมือสู่เป้าหมายความยั่งยืนของมหาวิทยาลัยเพื่อประชาคม


ศูนย์อาเซียนศึกษา ร่วมกับ โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme : UNDP)


ขอเชิญทุกท่านร่วมประชุมและต้อนรับ Renaud Meyer ประธานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทยและคณะผู้บริหาร UNDP


ณ ห้อง A401 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย


Connect us, Connect the world.

#ASCNEXT 2023 moving to centre of the PEOPLE


___

Website: http://asc.mcu.ac.th

Facebook : Mcu Asean

Twitter : ascmcu

IG: ascmcu

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิพากย์แผนยุทธศาสตร์ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม และแผนยุทธศาสตร์การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม" ระยะ 5 ปี (2566 - 2570) ในวันพฤหัสบดี ที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2566
  27 มี.ค. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  24
 • “UN” จับมือ “มจร” ร่วมพัฒนาโลกสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน!!!
  20 มี.ค. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  73
 • อธิการบดี เป็นประธาน มอบเกียรติบัตร แก่คณาจารย์ผู้ผ่านโครงการเพิ่มทักษะ (Upskills) การสอนรายวิชาพระพุทธศาสนา และพุทธปรัชญา
  20 มี.ค. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  55
 • พิธีถวายกุฏิพระวิปัสสนาจารย์ และพิธียกเสาเอกกุฏิกรรมฐาน ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาจุฬาอาศรม
  20 มี.ค. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  73
 • ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วม “โครงการอบรมการสื่อสารองค์กรและการประชาสัมพันธ์เทคโนโลยี Blockchain ด้วย NFT+ Metaverse เพื่อการสร้างมูลค่าของแบรนด์”
  20 มี.ค. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  112