ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วม “โครงการอบรมการสื่อสารองค์กรและการประชาสัมพันธ์เทคโนโลยี Blockchain ด้วย NFT+ Metaverse เพื่อการสร้างมูลค่าของแบรนด์”
20 มี.ค. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
280

ขอเชิญชวนผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิตหรือผู้ที่สนใจ Update Trends โลกอนาคต เทคโนโลยี Blockchain NFT + Metaverse พร้อมทั้งร่วมรับฟังบรรยายพิเศษ จากอธิการบดี เรื่อง พุทธนวัตกรรมกับการประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัล และเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ และWoskshop สร้างโลกเสมือนจริง (ให้ทุกท่านเตรียมโน๊ตบุ๊คมาด้วย) 

ในวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2566 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป Onsite ณ ห้องสัมมาสมาธิ ชั้น 4  อาคารพระพรหมบัณฑิต IBSC มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย Online Zoom : 777 993 3546

สมัครได้ที่ https://forms.gle/fZ3X1Do64bTmTEcs8

ดูผู้ที่เข้าร่วมอบรมได้ที่  https://lookerstudio.google.com/reporting/12a53ee2-e5eb-4845-a9cc-90b273792944/page/JnGJD


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • Announcing of the 2023 Bangkok Declaration by The Most Ven. Prof. Dr. Phra Brahmapundit
  02 มิ.ย. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  94
 • Report of the Panel Discussions by Moderators
  02 มิ.ย. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  71
 • Opening Ceremony of the 18th United Nations Day of Vesak Celebration 2023
  02 มิ.ย. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  80
 • Message from Dr. Thor Gonen, Israel.
  02 มิ.ย. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  63
 • Press Conference by The Most Ven. Prof. Dr. Phra Brahmapundit, President of the International Council for Day of Vesak (ICDV) and the International Association of Buddhist Universities (IABU)
  02 มิ.ย. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  62