ข่าวประชาสัมพันธ์
อธิการบดี เป็นประธาน มอบเกียรติบัตร แก่คณาจารย์ผู้ผ่านโครงการเพิ่มทักษะ (Upskills) การสอนรายวิชาพระพุทธศาสนา และพุทธปรัชญา
20 มี.ค. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
157
กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมสำหรับ
คณาจารย์เข้าร่วมโครงการเพิ่มทักษะ (Upskills) การสอนรายวิชาพระพุทธศาสนา และพุทธปรัชญา สำหรับคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาจุฬาอาศรม ตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
วันอาทิตย์ ที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดี มจร ประธานในพิธี กล่าวนำบูชาพระรัตนตรัย จากนั้น พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวถวายรายงาน รศ.ดร. เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ขานรายนามผู้เข้ารับเกียรติบัตร/วุฒิบัตร พิธีทอดผ้าป่าสามัคคี ร่วมสมทบทุนพัฒนาสถานปฏิบัติธรรม มหาจุฬาอาศรม ในนามโครงการเพิ่มทักษะ (Upskills) การสอนรายวิชาพระพุทธศาสนาและพุทธปรัชญา รุ่นที่ ๑ จากนั้น พระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดี ประธานในพิธีมอบวุฒิบัตร
และกล่าวสัมปสาทนียกถา

กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมสำหรับ
คณาจารย์เข้าร่วมโครงการเพิ่มทักษะ (Upskills) การสอนรายวิชาพระพุทธศาสนา และพุทธปรัชญา สำหรับคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาจุฬาอาศรม ตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
วันอาทิตย์ ที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดี มจร ประธานในพิธี กล่าวนำบูชาพระรัตนตรัย จากนั้น พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวถวายรายงาน รศ.ดร. เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ขานรายนามผู้เข้ารับเกียรติบัตร/วุฒิบัตร พิธีทอดผ้าป่าสามัคคี ร่วมสมทบทุนพัฒนาสถานปฏิบัติธรรม มหาจุฬาอาศรม ในนามโครงการเพิ่มทักษะ (Upskills) การสอนรายวิชาพระพุทธศาสนาและพุทธปรัชญา รุ่นที่ ๑ จากนั้น พระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดี ประธานในพิธีมอบวุฒิบัตร
และกล่าวสัมปสาทนียกถา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • Announcing of the 2023 Bangkok Declaration by The Most Ven. Prof. Dr. Phra Brahmapundit
  02 มิ.ย. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  93
 • Report of the Panel Discussions by Moderators
  02 มิ.ย. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  68
 • Opening Ceremony of the 18th United Nations Day of Vesak Celebration 2023
  02 มิ.ย. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  79
 • Message from Dr. Thor Gonen, Israel.
  02 มิ.ย. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  62
 • Press Conference by The Most Ven. Prof. Dr. Phra Brahmapundit, President of the International Council for Day of Vesak (ICDV) and the International Association of Buddhist Universities (IABU)
  02 มิ.ย. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  62