ข่าวประชาสัมพันธ์
สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิพากย์แผนยุทธศาสตร์ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม และแผนยุทธศาสตร์การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม" ระยะ 5 ปี (2566 - 2570) ในวันพฤหัสบดี ที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2566
27 มี.ค. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
219

ขอเชิญชวนผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิพากย์แผนยุทธศาสตร์ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม และแผนยุทธศาสตร์การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม" ระยะ 5 ปี (2566 - 2570) ในวันพฤหัสบดี ที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2566

ผ่านระบบออนไลน์ Zoom ID: 633 922 7142 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป


ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ https://forms.gle/PCbceTiBfhN986eW6

ดูรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ที่ https://lookerstudio.google.com/reporting/91665a81-f03b-48ef-bd41-dd65875b16b8

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • Announcing of the 2023 Bangkok Declaration by The Most Ven. Prof. Dr. Phra Brahmapundit
  02 มิ.ย. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  93
 • Report of the Panel Discussions by Moderators
  02 มิ.ย. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  68
 • Opening Ceremony of the 18th United Nations Day of Vesak Celebration 2023
  02 มิ.ย. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  79
 • Message from Dr. Thor Gonen, Israel.
  02 มิ.ย. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  62
 • Press Conference by The Most Ven. Prof. Dr. Phra Brahmapundit, President of the International Council for Day of Vesak (ICDV) and the International Association of Buddhist Universities (IABU)
  02 มิ.ย. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  62