ข่าวประชาสัมพันธ์
ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ มจร ขอเชิญอบรมหลักสูตร การพัฒนาเว็บไซต์ตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ (Government Website Standard)
28 มี.ค. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
441

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ มจร ขอเชิญอบรมหลักสูตร การพัฒนาเว็บไซต์ตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ (Government Website Standard)
กลุ่มเป้าหมาย : บุคลากรที่ดูแลเว็บไซต์ของส่วนงาน ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ในวันศุกร์ ที่ 31 มีนาคม 2566 เริ่มเวลา 09.00 น. เป็นต้นไป อบรมผ่าน Zoom id: 9898248050
โดยมอบหมายให้ นายนพดล เพ็ญประชุม เป็นวิทยากร
ลงทะเบียนอบรมได้ที่ : https://forms.gle/PrNWFZaHzbo1KBjs8
ช่องทางประชาสัมพันธ์ : https://it.mcu.ac.th/?p=7048

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • Announcing of the 2023 Bangkok Declaration by The Most Ven. Prof. Dr. Phra Brahmapundit
  02 มิ.ย. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  15
 • Report of the Panel Discussions by Moderators
  02 มิ.ย. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  15
 • Opening Ceremony of the 18th United Nations Day of Vesak Celebration 2023
  02 มิ.ย. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  15
 • Message from Dr. Thor Gonen, Israel.
  02 มิ.ย. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  16
 • Press Conference by The Most Ven. Prof. Dr. Phra Brahmapundit, President of the International Council for Day of Vesak (ICDV) and the International Association of Buddhist Universities (IABU)
  02 มิ.ย. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  18