ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญร่วมงานวันมูลนิธิมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ปีที่ ๕๙ ประจำปี ๒๕๖๖
01 เม.ย. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
347

ขอเชิญร่วมงานวันมูลนิธิมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ปีที่ ๕๙ ประจำปี ๒๕๖๖วันมูลนิธิจำนงค์ ทองประเสริฐ, วันมูลนิธิเสฐียร พันธรังษี วันอาทิตย์ที่ ๒ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๖ (ขึ้น ๑๒ ค่ำ เดือน ๕) ณ อาคารวิปัสสนาธุระ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ลงทะเบียนตอบรับเข้าร่วมงาน https://forms.gle/q9pCTjf7CdwZa4vJ7 

รายชื่อผู้เข้าร่วมงาน

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ixaccI0OBR2ZYzyElNJrloK4ti28HR3looAcx7FdxT8/edit?usp=sharing

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • Announcing of the 2023 Bangkok Declaration by The Most Ven. Prof. Dr. Phra Brahmapundit
  02 มิ.ย. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  15
 • Report of the Panel Discussions by Moderators
  02 มิ.ย. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  15
 • Opening Ceremony of the 18th United Nations Day of Vesak Celebration 2023
  02 มิ.ย. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  15
 • Message from Dr. Thor Gonen, Israel.
  02 มิ.ย. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  16
 • Press Conference by The Most Ven. Prof. Dr. Phra Brahmapundit, President of the International Council for Day of Vesak (ICDV) and the International Association of Buddhist Universities (IABU)
  02 มิ.ย. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  18