ข่าวประชาสัมพันธ์
เจ้าคุณประสาร แนะ ‘รัฐมนตรีที่จะกำกับดูแล พศ.’ คนใหม่ให้มั่นคงในพระรัตนตรัย
25 พ.ค. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
57

เจ้าคุณประสาร แนะ ‘รัฐมนตรีที่จะกำกับดูแล พศ.’ คนใหม่ให้มั่นคงในพระรัตนตรัย

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พระราชวัชรสารบัณฑิต หรือเจ้าคุณประสาร เลขาธิการศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย เปิดเผยถึงกรณีที่ปรากฏรายชื่อบุคคลหลายชื่อที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและในทางปฏิบัติจะได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้กำกับดูแลและสั่งราชการในสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ด้วยนั้น ในเรื่องนี้ภาพรวมดูจะไม่เป็นที่สนใจของผู้คนมากนักเมื่อเทียบกับข่าวใหญ่ที่พรรคการเมืองกำลังรวบรวมเสียงในการจัดตั้งรัฐบาลอยู่ในขณะนี้ แต่สำหรับองค์กรพุทธ พระสงฆ์ และชาวพุทธส่วนหนึ่งกลับให้ความสนใจในเรื่องนี้มาก


ให้ความสนใจว่าพรรคการเมืองพรรคไหนจะได้รับการจัดสรรให้รับผิดชอบงานด้านนี้และในขณะเดียวกันพรรคการเมืองนั้นจะคัดเลือกใครผู้ใดมาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีเพื่อขับเคลื่อนงานทางด้านพระพุทธศาสนาตามที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งในขณะนี้อาตมาได้เดินทางมาร่วมประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา สมัยสามัญประจำปีครั้งที่45/2566 ระหว่างวันที่ 25-28 พฤษาคม  วัดพระมหาชนก บ้านพลังเพียร เมืองกริฟฟิน จอร์เจีย สหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นการประชุมใหญ่ประจำปีของพระธรรมทูตไทยในโลกตะวันตก โดยมีพระสงฆ์จากทั้งในประเทศไทย พระธรรมทูตไทยสายอินเดีย-เนปาล สายโอชิเนีย ยุโรป สแกนดิเนเวีย สิงคโปร์ เป็นต้น รวมทั้งเจ้าภาพคือพระธรรมทูตไทยในสหรัฐอเมริกา มาร่วมประชุมกว่า 300 รูป พระธรรมทูตส่วนใหญ่ต่างให้ความสนใจในเรื่องที่มีข่าวคราวถึงตัวบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งนี้เพื่อดูแลงานด้านพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่งซึ่งก็ไม่ต่างจากพระสงฆ์ในประเทศไทย

จึงขอฝากไปถึงรัฐบาลใหม่ด้วยว่า มิติทางด้านศาสนาและโดยเฉพาะพระพุทธศาสนานั้นยังมีความสำคัญกับวิถีชีวิตความเป็นไปและความสงบสุขของประเทศเรา ขอให้มองศาสนาให้ถึงแก่น เห็นคุณค่าและเข้าให้ถึงหัวใจ ดังนั้นรัฐมนตรีที่จะมาดูแล นำพาขับเคลื่อนสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติไปในทิศทางที่เหมาะสมนั้น คุณสมบัติควรจะต้องเป็นชาวพุทธที่ดี มีความซื่อสัตย์สุจริต มั่นคงในพระรัตนตรัยและมีสัมมาทิฎฐิด้วย


https://www.matichon.co.th/education/religious-cultural/news_3996988

------------------------

เจ้าคุณประสาร แนะพรรคการเมืองเลือก “รัฐมนตรีดูแลพุทธ” ต้องมั่นคงในพระรัตนตรัย..”พระธรรมทูตทั่วโลกจับตาใกล้ชิด??

https://thebuddh.com/?p=71343

------------------------

https://www.cknews.live/post/9916

พระราชวัชรสารบัณฑิต แนะผู้จะมาดูแลสำนักพุทธ เป็นชาวพุทธที่ดี มีความซื่อสัตย์สุจริต มั่นคงในพระรัตนตรัย

------------------------

www.thairnews.com/เจ้าคุณประสาร-แนะผู้จ/

------------------------

"เจ้าคุณประสารแนะผู้จะมาดูแลสำนักพุทธให้มั่นคงในพระรัตนตรัย #บ้านเมืองออนไลน์

https://www.banmuang.co.th/news/politic/330196

------------------------

https://mananewsonline.com/religion-art-and-culture/2023/05/25/26500/#


https://www.thaitimenews.com/content/37042


เจ้าคุณประสาร แนะผู้จะมาดูแลสำนักพุทธให้มั่นคงในพระรัตนตรัย #TOPNEWS #เจ้าคุณประสาร #แนะผู้จะมาดูแลสำนักพุทธ #รัฐบาลชุดใหม่ #มั่นคงในพระรัตนตรัย #อยุธยา https://www.topnews.co.th/news/714963

วันที่ 25 พฤษภาคม 2566

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • Announcing of the 2023 Bangkok Declaration by The Most Ven. Prof. Dr. Phra Brahmapundit
  02 มิ.ย. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  94
 • Report of the Panel Discussions by Moderators
  02 มิ.ย. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  71
 • Opening Ceremony of the 18th United Nations Day of Vesak Celebration 2023
  02 มิ.ย. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  80
 • Message from Dr. Thor Gonen, Israel.
  02 มิ.ย. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  63
 • Press Conference by The Most Ven. Prof. Dr. Phra Brahmapundit, President of the International Council for Day of Vesak (ICDV) and the International Association of Buddhist Universities (IABU)
  02 มิ.ย. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  62