ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้นำชาวพุทธ 50 ประเทศมาไทยฉลองวิสาขบูชา มท.แจ้งหยุดบ่อนไก่ชน วัวชน ช่วงสัปดาห์วันสำคัญสากลโลก
26 พ.ค. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
123

เมื่อวันที่ 25 พ.ค. ที่อาคารสิริภักดีธรรม วัดประยุรวงศาวาส มีการแถลงข่าวการจัดงานวิสาขบูชานานาชาติ ครั้งที่ 18 เรื่อง พุทธปัญญากับการรับมือวิกฤตโลก เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลโลก ประจำปี 2566 โดยมี พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) ในฐานะประธานสมาคมสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย (มท.) นายสิทธา มูลหงษ์ ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ร่วมแถลงข่าว


พระพรหมบัณฑิต กล่าวว่า ตามที่องค์การสหประชาชาติได้รับรองวันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากลของสหประชาชาติ ในปี 2542 นั้น ก็ได้มีการจัดพิธีเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชานานาชาติมาเป็นประจำทุกปี แต่ในช่วงระบาดของโรคโควิด-19 ได้มีการงดการจัดพิธีดังกล่าวไป อย่างไรก็ตามในปี 2566 นี้ การระบาดของโรคโควิดคลี่คลายแล้ว คณะกรรมการสมาคมสภาสากลวิสาขบูชาโลก จึงได้มีฉันทามติร่วมกันให้ประเทศไทย โดยมีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) ภายใต้การสนับสนุนของรัฐบาลไทย และมส. เป็นเจ้าภาพจัดพิธีเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชานานาชาติ ครั้งที่ 18 เรื่อง “พุทธปัญญากับการรับมือวิกฤตโลก” เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2566 โดยจะมีสมเด็จพระสังฆราช ประมุขสงฆ์ ผู้นำชาวพุทธ เข้าร่วมประชุมกว่า 3,500 รูป/คน จาก 50 ประเทศทั่วโลก ซึ่งจะมีการจัดงานในวันที่ 1-2 มิ.ย. โดยวันที่ 1 มิ.ย. ที่อาคารหอประชุม มวก. 48 พรรษา มจร จ.พระนครศรีอยุธยา สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลสังฆปริณายก จะเสด็จไปเป็นประธานในพิธีเปิด จากนั้นเป็นการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “พุทธปัญญากับการรับมือวิกฤติโลก” จากนายดิเนช คุณวาระเดนะ นายกรัฐมนตรีประเทศศรีลังกา และสาส์นจากบุคคลสำคัญ ช่วงบ่ายมีการสัมมนา 3 หัวข้อหลัก คือ 1.พุทธปัญญาเพื่อการบรรลุสันติภาพโลก 2.พุทธปัญญากับการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ และ 3.พุทธคุณูปการกับการพัฒนาทางสังคมและมนุษยธรรมหลังจากโรคโควิด

พระพรหมบัณฑิต กล่าวต่อไปว่า ส่วนวันที่ 2 มิ.ย. ผู้นำชาวพุทธจากทั่วโลกจะไปร่วมพิธีเฉลิมฉลอง ที่ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ โดยจะมีการอ่านสาส์นจากบุคคลสำคัญ อาทิ นายอันโตนิโอ กูเตอเรส เลขาธิการสหประชาชาติ นายอังเดร เอซัวเรย์ ผู้อำนวยการใหญ่ องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก นางอาร์มิดา ซัลเซียฮ์ อลิสจาฮ์บานา เลขาธิการบริหาร ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพฯ และพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จากนั้นเวลา 14.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ในการเป็นประธานเปิดงานพิธีเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาโลก วันสำคัญสากลของโลก จากนั้นจะมีการประกาศปฏิญญากรุงเทพมหานคร เสร็จแล้วผู้แทนชาวพุทธจากทั่วโลก จะเดินทางไปพุทธมณฑล จ.นครปฐม เพื่อร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์นานาชาติ


นายสุทธิพงษ์ กล่าวว่า มท. จะแจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด และนายอำเภอ ทั่วประเทศ ให้มีการประดับธงชาติ และธงธรรมจักร ในช่วงสัปดาห์วันวิสาขบูชา เพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลโลก ทั้งเชิญชวนประชาชนในแต่ละจังหวัดร่วมทำบุญ ตักบาตร ประกาศตนเป็นพุทธมามกะ ในส่วนของอบายมุขนั้น วันวิสาขบูชา จะห้ามการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์อยู่แล้ว แต่เรื่องของการพนัน เช่น บ่อนไก่ชน วัวชน มท.จะขอให้งดในช่วงสัปดาห์วันวิสาขบูชา คือวันที่ 1-7 มิ.ย. ขณะที่การฆ่าสัตว์ตามโรงฆ่าสัตว์ ก็จะขอให้งด 1 วัน คือ ในวันวิสาขบูชาด้วย นอกจากนี้มท.จะเข้ามาช่วยประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลโลก จนถึงวันที่ 10 มิ.ย.ด้วย


ด้าน นายสิทธา กล่าวว่า ในส่วนของ พศ. ได้เตรียมสถานที่เพื่อรองรับผู้นำชาวพุทธจากทั่วโลกที่จะเดินทางมาเจริญพระพุทธมนต์นานาชาติที่พุทธมณฑล จ.นครปฐม ในวันที่ 2 มิ.ย. และในวันที่ 3 มิ.ย.ซึ่งตรงกับวันวิสาขบูชา ประจำปี 2566 จะมีการตักบาตรพระสงฆ์ในช่วงเช้า และการแสดงธรรมจากพระนักเทศน์ชื่อดัง ที่ลานธรรม สวนตาล พุทธมณฑล จ.นครปฐม

สามารถติดตามต่อได้ที่ : https://www.dailynews.co.th/news/2368685/

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • Announcing of the 2023 Bangkok Declaration by The Most Ven. Prof. Dr. Phra Brahmapundit
  02 มิ.ย. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  93
 • Report of the Panel Discussions by Moderators
  02 มิ.ย. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  68
 • Opening Ceremony of the 18th United Nations Day of Vesak Celebration 2023
  02 มิ.ย. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  79
 • Message from Dr. Thor Gonen, Israel.
  02 มิ.ย. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  62
 • Press Conference by The Most Ven. Prof. Dr. Phra Brahmapundit, President of the International Council for Day of Vesak (ICDV) and the International Association of Buddhist Universities (IABU)
  02 มิ.ย. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  62