ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวใหม่
จำนวนข่าวที่แสดง :
จำนวนข่าวทั้งหมด : 5093
สานเสวนา เรื่อง “การพัฒนาข้อสอบกลางมหาวิทยาลัย”
25 ม.ค. 50 | ข่าวมหาวิทยาลัย
220

สานเสวนา เรื่อง “การพัฒนาข้อสอบกลางมหาวิทยาลัย”

อธิการบดี รับแขกจากเมืองธิเบต
24 ม.ค. 50 | ข่าวมหาวิทยาลัย
279

อธิการบดี รับแขกจากเมืองธิเบต

มหาวิทยาลัยทำบุญปีใหม่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๐
23 ม.ค. 50 | ข่าวมหาวิทยาลัย
260

มหาวิทยาลัยทำบุญปีใหม่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๐

ผู้แทน มจร ประกอบพิธีครุฐานียบูชา
19 ม.ค. 50 | ข่าวมหาวิทยาลัย
211

ผู้แทน มจร ประกอบพิธีครุฐานียบูชา

อธิการบดี มจร เข้าร่วมพิธีฉลองพระพุทธรูปของคณะสงฆ์ประเทศศรีลังกา
19 ม.ค. 50 | ข่าวมหาวิทยาลัย
188

อธิการบดี มจร เข้าร่วมพิธีฉลองพระพุทธรูปของคณะสงฆ์ประเทศศรีลังกา

มจร.เปิดสัมพันธ์ ม.สงฆ์เวียดนาม
18 ม.ค. 50 | ข่าวมหาวิทยาลัย
245

มจร.เปิดสัมพันธ์ ม.สงฆ์เวียดนาม

นัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำรายละเอียดคำขอตั้งแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑
17 ม.ค. 50 | ข่าวมหาวิทยาลัย
253

นัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำรายละเอียดคำขอตั้งแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑

พรปีใหม่อธิการบดีมหาจุฬาฯ
17 ม.ค. 50 | ข่าวมหาวิทยาลัย
245

พรปีใหม่อธิการบดีมหาจุฬาฯ

มหาจุฬาฯจัดพิธีถวายพระพุทธรูป คณะสงฆ์วัดโฝมินห์เวียดนาม
17 ม.ค. 50 | ข่าวมหาวิทยาลัย
286

มหาจุฬาฯจัดพิธีถวายพระพุทธรูป คณะสงฆ์วัดโฝมินห์เวียดนาม

มจร.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำ งปม.ปี ๒๕๕๑
17 ม.ค. 50 | ข่าวมหาวิทยาลัย
254

มจร.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำ งปม.ปี ๒๕๕๑

Facebook