ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวมหาวิทยาลัย
จำนวนข่าวที่แสดง :
จำนวนข่าวทั้งหมด : 5192
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ชงจัดทุนให้พระ-เณรเรียน
02 ส.ค. 49 | ข่าวมหาวิทยาลัย
562

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ชงจัดทุนให้พระ-เณรเรียน

มจร เตรียมจัดงานวิสาขบูชาโลกและเฉลิมพระเกียรติในหลวง ปี ๒๕๕๐
01 ส.ค. 49 | ข่าวมหาวิทยาลัย
624

มจร เตรียมจัดงานวิสาขบูชาโลกและเฉลิมพระเกียรติในหลวง ปี ๒๕๕๐

มจร.อบรมบุคลากรใหม่เน้นคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
01 ส.ค. 49 | ข่าวมหาวิทยาลัย
590

มจร.อบรมบุคลากรใหม่เน้นคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน

พระธรรมโกศาจารย์ปาฐกถานำในการประชุมอธิการบดีโลกเฉลิมพระเกียรติ
28 ก.ค. 49 | ข่าวมหาวิทยาลัย
661

พระธรรมโกศาจารย์ปาฐกถานำในการประชุมอธิการบดีโลกเฉลิมพระเกียรติ

อธิการบดี มจร. เป็นประธานเปิดการศึกษา ๒ หลักสูตรคณะสังคมศาสตร์
27 ก.ค. 49 | ข่าวมหาวิทยาลัย
589

อธิการบดี มจร. เป็นประธานเปิดการศึกษา ๒ หลักสูตรคณะสังคมศาสตร์

ผู้แทน มจร เข้าร่วมงานของพุทธสมาคมจีน
27 ก.ค. 49 | ข่าวมหาวิทยาลัย
618

ผู้แทน มจร เข้าร่วมงานของพุทธสมาคมจีน

เมื่อพระ มจร วิภากย์การเมือง
26 ก.ค. 49 | ข่าวมหาวิทยาลัย
594

เมื่อพระ มจร วิภากย์การเมือง

ผู้แทน มจร เข้าร่วมประชุมนานาชาติของ ม สงฆ์เวียดนาม
24 ก.ค. 49 | ข่าวมหาวิทยาลัย
644

ผู้แทน มจร เข้าร่วมประชุมนานาชาติของ ม สงฆ์เวียดนาม

สมาคมศิษย์เก่า มจร.น้อมกตัญญู รำลึกคุณ"ปูชนียบุคคล-บุรพาจารย์"
24 ก.ค. 49 | ข่าวมหาวิทยาลัย
566

สมาคมศิษย์เก่า มจร.น้อมกตัญญู รำลึกคุณ"ปูชนียบุคคล-บุรพาจารย์"

อธการบดี มจร.ให้สติผู้นำต้องมีหลักธรรม
23 ก.ค. 49 | ข่าวมหาวิทยาลัย
641

อธการบดี มจร.ให้สติผู้นำต้องมีหลักธรรม

Facebook