ข่าวประชาสัมพันธ์
สัมมนา/การประชุม
จำนวนข่าวที่แสดง :
จำนวนข่าวทั้งหมด : 133
หนตะวันออก จัดอบรมพระนักเทศน์ รุ่นที่ ๙
11 พ.ค. 53 | สัมมนา/การประชุม
428

หนตะวันออก จัดอบรมพระนักเทศน์ รุ่นที่ ๙

หลวงปู่เปลื้องวัดลาดยาวมรณะภาพสิริอายุ108ปี
06 พ.ค. 53 | สัมมนา/การประชุม
458

หลวงปู่เปลื้องวัดลาดยาวมรณะภาพสิริอายุ108ปี

ปฐมนิเทศนิสิตหลักสูตรป.บัณฑิต วิชาชีพครู ปีการศึกษา ๒๕๕๓
17 มี.ค. 53 | สัมมนา/การประชุม
370

ปฐมนิเทศนิสิตหลักสูตรป.บัณฑิต วิชาชีพครู ปีการศึกษา ๒๕๕๓

คณะสงฆ์สุรินทร์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ปี ๒๕๕๓
25 ม.ค. 53 | สัมมนา/การประชุม
456

คณะสงฆ์สุรินทร์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ปี ๒๕๕๓

ศึกษาดูงานการประกันคุณภาพการศึกษา...ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
18 พ.ย. 52 | สัมมนา/การประชุม
461

ศึกษาดูงานการประกันคุณภาพการศึกษา...ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประชุมคณะกรรมการตรวจเยี่ยมนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่น 54
04 พ.ย. 52 | สัมมนา/การประชุม
400

ประชุมคณะกรรมการตรวจเยี่ยมนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่น 54

ประชุมคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 5/2552
04 พ.ย. 52 | สัมมนา/การประชุม
477

ประชุมคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 5/2552

คุรุสภารับรองหลักสูตรปริญญาและประกาศนียบัตรผลิตครู 275 หลักสูตร
09 ต.ค. 52 | สัมมนา/การประชุม
388

คุรุสภารับรองหลักสูตรปริญญาและประกาศนียบัตรผลิตครู 275 หลักสูตร

ม.มหาจุฬาฯเข้าร่วมประชุมเรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ : การพัฒนารายละเอียดของหลักสูตรและรายวิชาให้มีคุณภาพ
09 ต.ค. 52 | สัมมนา/การประชุม
371

ม.มหาจุฬาฯเข้าร่วมประชุมเรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ : การพัฒนารายละเอียดของหลักสูตรและรายวิชาให้มีคุณภาพ

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุด และอบรมเชิงปฏิบัติการ
29 ส.ค. 52 | สัมมนา/การประชุม
407

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุด และอบรมเชิงปฏิบัติการ

Facebook