ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสัมมนา/การประชุม
จำนวนข่าวที่แสดง :
จำนวนข่าวทั้งหมด : 130
คณะสงฆ์สุรินทร์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ปี ๒๕๕๓
25 ม.ค. 53 | ข่าวสัมมนา/การประชุม
315

คณะสงฆ์สุรินทร์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ปี ๒๕๕๓

ศึกษาดูงานการประกันคุณภาพการศึกษา...ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
18 พ.ย. 52 | ข่าวสัมมนา/การประชุม
322

ศึกษาดูงานการประกันคุณภาพการศึกษา...ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประชุมคณะกรรมการตรวจเยี่ยมนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่น 54
04 พ.ย. 52 | ข่าวสัมมนา/การประชุม
281

ประชุมคณะกรรมการตรวจเยี่ยมนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่น 54

ประชุมคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 5/2552
04 พ.ย. 52 | ข่าวสัมมนา/การประชุม
305

ประชุมคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 5/2552

คุรุสภารับรองหลักสูตรปริญญาและประกาศนียบัตรผลิตครู 275 หลักสูตร
09 ต.ค. 52 | ข่าวสัมมนา/การประชุม
259

คุรุสภารับรองหลักสูตรปริญญาและประกาศนียบัตรผลิตครู 275 หลักสูตร

ม.มหาจุฬาฯเข้าร่วมประชุมเรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ : การพัฒนารายละเอียดของหลักสูตรและรายวิชาให้มีคุณภาพ
09 ต.ค. 52 | ข่าวสัมมนา/การประชุม
258

ม.มหาจุฬาฯเข้าร่วมประชุมเรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ : การพัฒนารายละเอียดของหลักสูตรและรายวิชาให้มีคุณภาพ

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุด และอบรมเชิงปฏิบัติการ
29 ส.ค. 52 | ข่าวสัมมนา/การประชุม
289

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุด และอบรมเชิงปฏิบัติการ

บัณฑิตวิทยาลัยจัดสัมมนา เรื่อง กิเลสแมนเนจเม้นท์
16 ส.ค. 52 | ข่าวสัมมนา/การประชุม
308

บัณฑิตวิทยาลัยจัดสัมมนา เรื่อง กิเลสแมนเนจเม้นท์

ส่วนหอสมุดกลาง เข้าร่วมการอบรม Digital Collection
27 มิ.ย. 52 | ข่าวสัมมนา/การประชุม
311

ส่วนหอสมุดกลาง เข้าร่วมการอบรม Digital Collection

แม่กองบาลีแจ้งกำหนดการสอบสนามหลวง ปี ๒๕๕๒
22 ม.ค. 52 | ข่าวสัมมนา/การประชุม
363

แม่กองบาลีแจ้งกำหนดการสอบสนามหลวง ปี ๒๕๕๒

Facebook