ข่าวประชาสัมพันธ์
สัมมนา/การประชุม
จำนวนข่าวที่แสดง :
จำนวนข่าวทั้งหมด : 133
บัณฑิตวิทยาลัยจัดสัมมนา เรื่อง กิเลสแมนเนจเม้นท์
16 ส.ค. 52 | สัมมนา/การประชุม
426

บัณฑิตวิทยาลัยจัดสัมมนา เรื่อง กิเลสแมนเนจเม้นท์

ส่วนหอสมุดกลาง เข้าร่วมการอบรม Digital Collection
27 มิ.ย. 52 | สัมมนา/การประชุม
459

ส่วนหอสมุดกลาง เข้าร่วมการอบรม Digital Collection

แม่กองบาลีแจ้งกำหนดการสอบสนามหลวง ปี ๒๕๕๒
22 ม.ค. 52 | สัมมนา/การประชุม
505

แม่กองบาลีแจ้งกำหนดการสอบสนามหลวง ปี ๒๕๕๒

การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การดำเนินกิจกรรมบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 20"
14 ธ.ค. 51 | สัมมนา/การประชุม
423

การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การดำเนินกิจกรรมบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 20"

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์เป็นผู้แทนอธิการบดีเข้าประชุมเลขานุการผู้นำศาสนา ณ ประเทศคาซัคสถาน
16 พ.ย. 51 | สัมมนา/การประชุม
430

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์เป็นผู้แทนอธิการบดีเข้าประชุมเลขานุการผู้นำศาสนา ณ ประเทศคาซัคสถาน

อาลัยร่มโพธิ์ใหญ่วัดอรุณ "พระธรรมสิริชัย"
10 พ.ย. 51 | สัมมนา/การประชุม
459

อาลัยร่มโพธิ์ใหญ่วัดอรุณ "พระธรรมสิริชัย"

กำหนดบำเพ็ญกุศลพระราชทานเพลิงศพ พระราชรัตนโมลี(นคร เขมปาลี)
31 ต.ค. 51 | สัมมนา/การประชุม
552

กำหนดบำเพ็ญกุศลพระราชทานเพลิงศพ พระราชรัตนโมลี(นคร เขมปาลี)

บัณฑิตวิทยาลัยจัดสัมมนาทางวิชาการ
18 ก.ย. 51 | สัมมนา/การประชุม
400

บัณฑิตวิทยาลัยจัดสัมมนาทางวิชาการ

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับสำนักเสริมศึกษา ม.ธรรมศาสตร์ จัดสัมมนาทางวิชาการ
29 ก.ค. 51 | สัมมนา/การประชุม
475

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับสำนักเสริมศึกษา ม.ธรรมศาสตร์ จัดสัมมนาทางวิชาการ

พระธรรมโกศาจารย์ ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานจัดงานวิชาบูชานานาชาติ ประจำปี ๒๕๕๑
06 พ.ค. 51 | สัมมนา/การประชุม
445

พระธรรมโกศาจารย์ ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานจัดงานวิชาบูชานานาชาติ ประจำปี ๒๕๕๑

Facebook