ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสัมมนา/การประชุม
จำนวนข่าวที่แสดง :
จำนวนข่าวทั้งหมด : 130
การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การดำเนินกิจกรรมบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 20"
14 ธ.ค. 51 | ข่าวสัมมนา/การประชุม
280

การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การดำเนินกิจกรรมบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 20"

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์เป็นผู้แทนอธิการบดีเข้าประชุมเลขานุการผู้นำศาสนา ณ ประเทศคาซัคสถาน
16 พ.ย. 51 | ข่าวสัมมนา/การประชุม
306

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์เป็นผู้แทนอธิการบดีเข้าประชุมเลขานุการผู้นำศาสนา ณ ประเทศคาซัคสถาน

อาลัยร่มโพธิ์ใหญ่วัดอรุณ "พระธรรมสิริชัย"
10 พ.ย. 51 | ข่าวสัมมนา/การประชุม
348

อาลัยร่มโพธิ์ใหญ่วัดอรุณ "พระธรรมสิริชัย"

กำหนดบำเพ็ญกุศลพระราชทานเพลิงศพ พระราชรัตนโมลี(นคร เขมปาลี)
31 ต.ค. 51 | ข่าวสัมมนา/การประชุม
335

กำหนดบำเพ็ญกุศลพระราชทานเพลิงศพ พระราชรัตนโมลี(นคร เขมปาลี)

บัณฑิตวิทยาลัยจัดสัมมนาทางวิชาการ
18 ก.ย. 51 | ข่าวสัมมนา/การประชุม
283

บัณฑิตวิทยาลัยจัดสัมมนาทางวิชาการ

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับสำนักเสริมศึกษา ม.ธรรมศาสตร์ จัดสัมมนาทางวิชาการ
29 ก.ค. 51 | ข่าวสัมมนา/การประชุม
318

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับสำนักเสริมศึกษา ม.ธรรมศาสตร์ จัดสัมมนาทางวิชาการ

พระธรรมโกศาจารย์ ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานจัดงานวิชาบูชานานาชาติ ประจำปี ๒๕๕๑
06 พ.ค. 51 | ข่าวสัมมนา/การประชุม
285

พระธรรมโกศาจารย์ ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานจัดงานวิชาบูชานานาชาติ ประจำปี ๒๕๕๑

สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ ครั้งที่ ๓
23 ก.พ. 51 | ข่าวสัมมนา/การประชุม
336

สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ ครั้งที่ ๓

สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ ครั้งที่ ๔
23 ก.พ. 51 | ข่าวสัมมนา/การประชุม
320

สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ ครั้งที่ ๔

งานประชุมวิชาการนานาชาติด้านอีเลิร์นนิ่ง ครั้งที่ 2
05 ก.พ. 51 | ข่าวสัมมนา/การประชุม
532

งานประชุมวิชาการนานาชาติด้านอีเลิร์นนิ่ง ครั้งที่ 2

Facebook