ข่าวประชาสัมพันธ์
มจร จัดวิสาขบูชาโลกครั้งที่ 16 ในหัวข้อ “สติ : จากวิถีธรรมสู่วิถีชีวิต”
15 พ.ค. 62 | ข่าวมหาวิทยาลัย
644

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) ในนามประเทศไทย ในปี 2562 ประเทศเวียดนามเป็นเจ้าภาพจัดงานวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกครั้งที่ 16 และกลับมาเฉลิมฉลองวันวิสาขโลกประเทศไทย โดยในปีนี้หัวข้อหลักของการจัดงานคือ “สติ : จากวิถีธรรมสู่วิถีชีวิต”เนื่องจากปัจจุบันผู้คนทั่วโลกยังขาดสติ ทำให้เกิดปัญญามากมาย ทางมหาวิทยาลัยจึงเล็งเห็นความสำคัญของการมีสตินำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตปัจจุบัน จึงมีการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง “สติ : จากวิถีธรรมสู่วิถีชีวิต” ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 และมีการจัดงานเฉลิมฉลองวิสาขบูชาโลก ประจำปี 2562 ในวันที่16 พฤษภาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร 
​มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดงานเฉลิมฉลองวิสาขบูชาในการจัดงานวันวิสาขบูชาโลก ครั้ง 16 ขึ้นในระหว่างวันที่ 15 - 16 พฤษภาคม 2562 โดยวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ประชุมวิชาการนานาชาติ ในหัวข้อ“สติ : จากวิถีธรรมสู่วิถีชีวิต” เนื่องจากปัจจุบันโลกและการใช้ชีวิตทำให้ผู้คนขาดสติ จึงเป็นเหตุผลของการจัดประชุมในครั้งนี้ เพื่อนำหลักการเจริญสติของแต่ละนิกาย ของแต่ภูมิภาคของโลก ได้เชิญตัวแทนมาบรรยายเกี่ยวกับวิธีการเจริญสติ เพื่อการดับทุกข์และยังสามารถให้นำไปปฏิบัติตามในชีวิตประจำวันได้แม้ไม่ใช่พระ นักบวช ก็สามารถมีสติได้ ซึ่งมีงานวิจัยรับรองแล้วว่า สติ เป็นหนทางดับทุกข์ที่ได้ผลดีและในงานยังมีนิทรรศการภาพวาดพุทธศิลป์ จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ซึ่งการวาดภาพเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ทำให้เรามีสติ สมาธิ อีกหนึ่งทางเลือก

ในภาพอาจจะมี ท้องฟ้า และสถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยิ้ม, ดอกไม้ และข้อความ

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยิ้ม, ข้อความ

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยิ้ม, กำลังยืน, ดอกไม้ และข้อความ

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 14 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 8 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 2 คน, คนที่ยิ้ม, งานแต่งงาน และชุดสูท

ในภาพอาจจะมี 8 คน, ผู้คนกำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี 1 คน

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี 9 คน, สถานที่ในร่มข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย แต่งตั้ง พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย), ดร. เป็นรองศาสตราจารย์
  29 พ.ค. 63 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  68
 • คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย แต่งตั้ง ดร.ประสิทธิ์ พุทธศาสน์ศรัทธา เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์
  29 พ.ค. 63 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  39
 • ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง เลื่อนกำหนดการพิธีประสาทปริญญาบัตร พ.ศ.๒๕๖๓
  28 พ.ค. 63 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  66
 • ขอเชิญอาจารย์เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการการพัฒนาศักยภาพการสอนสำหรับคณาจารย์
  12 พ.ค. 63 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  272
 • ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย บริจาคเงินเดือนเข้ากองทุนร่วมสู้วิกฤติ Covid-19 ป้องกันสถานการณ์การแพร่ระบาดใน มจร
  01 เม.ย. 63 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  521