ข่าวประชาสัมพันธ์
ปลื้มผลอบรมธรรมทูตคฤหัสถ์ครั้งแรกกว่า 300 คน สร้างเครือข่ายเผยแผ่พระพุทธศาสนายุโรป
03 ต.ค. 62 | ข่าวมหาวิทยาลัย
338

วันที่ 30 ก.ย. 2562 เวลา 10.00 น. (เวลาท้องถิ่นนอร์เวย์) พระโสภณวชิราภรณ์ (ไสว) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) พร้อมด้วย พระมงคลธีรคุณดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต ผอ.วิทยาลัยพระธรรมทูต  และคณะ มจร ประชุมสรุปงานโครงการอบรมธรรมทูตวิธีพุทธในต่างประเทศ กับพระวิมลศาสนวิเทศดร. รองประธาน ส.ธ.ย. รูปที่ 1 เจ้าอาวาสวัดไทยนอร์เวย์  พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ โดยความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ ผลอบรมธรรมทูตคฤหัสถ์ครั้งแรกกว่า 300 คน จาก โดยมีคฤหัสถ์ทวีปต่างๆ เข้าร่วมรวม 11 ประเทศดังนี้ 1. นอร์เวย์ สวีเดน ฟินแลนด์ 4. ฝรั่งเศส 5. เยอรมัน 6. สวิตเซอร์แลนด์ 7. อังกฤษ 8. สหรัฐอเมริกา 9. ไทย 10 ออสเตรีย 11. เนเธอแลนด์ ประชุม ณ อุโบสถวัดไทยนอร์เวย์ เมืองออสโล ประเทศนอร์เวย์


 

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย, ดร.

ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต , วัดไทยนอร์เวย์

แสดงความคิดเห็น