ข่าวประชาสัมพันธ์
มจร ประชุมต้อนรับคณะการศึกษาและวัฒนธรรม จาก สปป. ลาว
04 ต.ค. 62 | ข่าวมหาวิทยาลัย
84

วันที่ 4 ตุลาคม 2562 น. เวลา 14.00-15.20 น. พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. อธิการบดี มจร พร้อมด้วยผู้บริหาร ให้การต้อนรับและประชุมกับ นายวันไช นอระแสง ที่ปรึกษาการศึกษาและวัฒนธรรม คณะผู้แทนการศึกษา จาก สปป.ลาว เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการศึกษา ณ ห้องประชุม 401 ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี มจร อยุธยา

ในการนี้ พระโสภณวชิราภรณ์ (ไสว) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยพระธรรมทูต กองวิเทศสัมพันธ์ อำนวยความสะดวก ติดต่อประสานงาน จัดการประชุม

 


ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย, ดร.

ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต , กองวิเทศสัมพันธ์

แสดงความคิดเห็น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • มุทิตาสักการะอธิการบดีในอายุวัฒนมงคล 59 ปี และรายงานการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต่างประเทศ
  11 ต.ค. 62 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  132
 • ยินดีต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน (สกอ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
  10 ต.ค. 62 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  208
 • ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน (สกอ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
  09 ต.ค. 62 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  73
 • เฝ้าสมเด็จพระสังฆราช โดย รอง กต. มจร วัดไทยนอร์เวย์ การบินไทย นำพระนวกะบวชเฉลิมพระเกียรติฯ
  04 ต.ค. 62 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  93
 • ปลื้มผลอบรมธรรมทูตคฤหัสถ์ครั้งแรกกว่า 300 คน สร้างเครือข่ายเผยแผ่พระพุทธศาสนายุโรป
  03 ต.ค. 62 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  54