ข่าวประชาสัมพันธ์
ปิยมหาราชรำลึก ผู้ทรงสถาปนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
29 ต.ค. 62 | ข่าวมหาวิทยาลัย
373


วันที่ 23 ตุลาคม 2562 เวลา 08.00 น. พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. อธิการบดี มจร เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญบุญถวายเป็นพระราชกุศล เพื่อร่วมน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช รัชกาลที่ 5 โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มจร ร่วมในพิธี ณ อาคารวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) อยุธยา

ในการนี้ พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร ได้มอบหมายให้พระมงคลธีรคุณ ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต พร้อมด้วย บุคลากร วิทยาลัยพระธรรมทูต และกองวิเทศสัมพันธ์ เข้าร่วมงาน และบุคลากรคฤหัสถ์ร่วมเป็นตัวแทนกองวิเทศฯ,วิทยาลัยพระธรรมทูตมาวางพวงมาลาลำดับที่ 49

โดยในงานมีกำหนดการดังนี้
๐๖.๐๐ น. ณ อาคาร มวก.๔๘ พรรษา ลงทะเบียนขอรับพวงมาลา

๐๗.๐๐ น. เริ่มเดินขบวนไปยัง อาคารพิพิธภัณฑ์พระไตรปิฎก

๐๘.๐๐ น. พิธีบำเพ็ญบุญถวายเป็นพระราชกุศล ณ อาคารวิปัสสนาธุระ มจร วังน้อย

๑๓.๐๐ น. แต่งกายด้วยเสื้อเหลือง กิจกรรมจิตอาสา

กิจกรรมมีดังนี้ปลูกต้นไม้ ปรับหน้าดิน ทำความสะอาด ปล่อยพันธุ์ปลา ๑หมื่นตัว

 

 

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต www.odc.mcu.ac.th

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย ดร.

ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต /กองวิเทศสัมพันธ์

แสดงความคิดเห็น