ข่าวประชาสัมพันธ์
รอง กต. มจร มุทิตาผู้บริหาร ที่ได้รับโปรดแต่งตั้งสมณศักดิ์
19 พ.ย. 62 | ข่าวมหาวิทยาลัย
768

วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เจ้าประคุณ สมเด็จพระธีรญาณมุนี ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราช เสด็จเป็นประธานในพิธีพระราชทานสัญญาบัตรพัดยศ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 แด่พระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง ณ วัดไร่ขิง จังหวัดนครปฐม

ในโอกาสนี้ พระโสภณวชิราภรณ์ (ไสว) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยพระธรรมทูต และกองวิเทศสัมพันธ์ มจร แสดงมุทิตาสักการะพระสงฆ์ที่ได้รับโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระครูสัญญาบัตร ประกอบด้วย พระครูศรีสิทธิบัณฑิต, ดร. ผช.จล.วัดราชสิทธาราม ราชวรวิหาร ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล มจร กรรมการโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ, พระครูปิยธรรมบัณฑิต, ดร. วัดวิเศษการ ผู้อำนวยการกองกิจการวิทยาเขต มจรพระครูอรุณธีรานุวัตร วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร, พระครูอุปถัมภ์สุตคุณ วัดโพธิ์เรียง ผู้อำนวยการอภิธรรมโชติกะวิทยาลัย และพระครูกิตติปัญญารัตน์ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานครข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย, ดร.

ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต , นายลิขิต บุญละคร

แสดงความคิดเห็น