ข่าวประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยเวียตนามฉลอง 35 ปี และร่วม MOU กับ มจร
09 ธ.ค. 62 | ข่าวมหาวิทยาลัย
408

เมื่อ 8 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00​ น.  พระโสภณวชิราภรณ์ (ไสว) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) พร้อมด้วย พระแสงเฮือง นรินฺโท, ดร. ผอ.กองวิเทศสัมพันธ์ พระมหาประยูร โชติวโร ผอ.กองกิจการนิสิต​  และ คณะ​ มจรรับอาราธนานิมนต์จากสภามหาวิทยาลัยเวียตนามให้ร่วมงานฉลองครบรอบตั้งมหาวิทยาลัยชาวพระพุทธศาสนาเวียตนาม ณ เมืองโฮจิมินท์ ประเทศเวียตนาม

จากนั้นเวลา 13.00 น. พระโสภณวชิราภรณ์  และ คณะ​ มจร ได้ร่วมประชุมหารือกับ ดร.พระธรรมาจารย์ ติช นัช ตู (Most Ven. Dr. Thich Nhat Tu) รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยชาวพระพุทธศาสนาเวียตนาม ซึ่งทางมหาวิทยาลัยได้ร่วม MOU   กันกับ มจร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 โดยปัจจุบันได้ ลงนามความร่วมมืออีกครั้ง และหารือร่วมกันเพื่อขยายการจัดส่งนิสิตมาเรียน ร่วมทำงานวิจัย ร่วมแลกเปลี่ยนอาจารย์กัน เพื่อพัฒนาการศึกษาพระพุทธศาสนาสืบต่อไป

 

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย, ดร.

ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต  , กองวิเทศสัมพันธ์

แสดงความคิดเห็น