ข่าวประชาสัมพันธ์
มจร หารือเตรียมงานสัมมนา กับเจ้าอาวาสวัดหลินกวง จีน
03 ม.ค. 63 | ข่าวมหาวิทยาลัย
114

เมื่อ 2 มกราคม 2563 พระโสภณวชิราภรณ์ (ไสว) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) พบปะหารืองานความร่วมมือกับ พระธรรมาจารย์ ฉาง จ้าง (Most Ven. Chang Zang) เจ้าอาวาสวัดหลิงกวง กรุงปักกิ่ง เรื่องการเตรียมงานสัมมนาฯ และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ วัดหลิงกวง กรุงปักกิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

 


ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย, ดร.

ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต

แสดงความคิดเห็น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • ขอเชิญร่วมงานมูลนิธิมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  18 ม.ค. 63 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  48
 • "สุวิทย์"ชูมจร.-มมร.เป็นมหา'ลัยศูนย์กลางด้านศิลปะวิชาการ
  09 ม.ค. 63 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  78
 • ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมคณะ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  04 ม.ค. 63 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  272
 • มจร เข้าพบท่านรองประธานฯ รักษาการประธานพุทธสมาคมจีน
  03 ม.ค. 63 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  150
 • บัณฑิตวิทยาลัย คณะพุทธศาสตร์ คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์รับมอบครุภัณฑ์ทางการศึกษาจากมูลนิธิมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
  28 ธ.ค. 62 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  215