ข่าวประชาสัมพันธ์
มจร หารือเตรียมงานสัมมนา กับเจ้าอาวาสวัดหลินกวง จีน
03 ม.ค. 63 | ข่าวมหาวิทยาลัย
351

เมื่อ 2 มกราคม 2563 พระโสภณวชิราภรณ์ (ไสว) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) พบปะหารืองานความร่วมมือกับ พระธรรมาจารย์ ฉาง จ้าง (Most Ven. Chang Zang) เจ้าอาวาสวัดหลิงกวง กรุงปักกิ่ง เรื่องการเตรียมงานสัมมนาฯ และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ วัดหลิงกวง กรุงปักกิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

 


ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย, ดร.

ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต

แสดงความคิดเห็น