ข่าวประชาสัมพันธ์
ครุฏฐานียบูชา ครั้งที่ 17 มจร บูชาครู
19 ม.ค. 63 | ข่าวมหาวิทยาลัย
504

เมื่อ 15 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น. คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มจร โดยการนำของพระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญวิปัสสนากัมมัฏฐาน เพื่อถวายเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตโต) เป็นครุฏฐานียบูชา นับเป็นครั้งที่ 17  เนื่องในวันครู 16 มกราคม 2563 โดยมีพระวิเทศสิทธิธรรมภรณ์ รองประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ร่วมพิธี ในการนี้พระมงคลธีรคุณ รองเจ้าอาวาสวัดญาณเวศกวัน ผอ.วิทยาลัยพระธรรมทูต เป็นผู้แทนผู้รับเครื่องถวายสักการะบูชา  ณ อุโบสถ วัดญาณเวศกวัน จ.นครปฐม

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย, ดร.

ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต , นายลิขิต บุญละคร

แสดงความคิดเห็น