ข่าวประชาสัมพันธ์
ครุฏฐานียบูชา ครั้งที่ 17 มจร บูชาครู
19 ม.ค. 63 | ข่าวมหาวิทยาลัย
240

เมื่อ 15 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น. คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มจร โดยการนำของพระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญวิปัสสนากัมมัฏฐาน เพื่อถวายเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตโต) เป็นครุฏฐานียบูชา นับเป็นครั้งที่ 17  เนื่องในวันครู 16 มกราคม 2563 โดยมีพระวิเทศสิทธิธรรมภรณ์ รองประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ร่วมพิธี ในการนี้พระมงคลธีรคุณ รองเจ้าอาวาสวัดญาณเวศกวัน ผอ.วิทยาลัยพระธรรมทูต เป็นผู้แทนผู้รับเครื่องถวายสักการะบูชา  ณ อุโบสถ วัดญาณเวศกวัน จ.นครปฐม

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย, ดร.

ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต , นายลิขิต บุญละคร

แสดงความคิดเห็น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • ขอเชิญบุคลากรของมหาวิทยาลัยและประชาชนทั่วไป ร่วมปฏิบัติบูชา เนื่องในวันมาฆบูชา ระหว่างวันที่ ๗-๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา โดย สถาบันวิปัสสนาธุระ ๐๓๕-๒๔๘๐๐๐ ต่อ ๘๑๓๙,๘๑๔๔
  03 ก.พ. 63 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  191
 • ขอเชิญร่วมงาน มาฆบูชา สมัชชาวิถีพุทธ ครั้งที่ ๒
  01 ก.พ. 63 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  199
 • อธิการบดีปาฐกถาหน้าเมรุ อาจารย์อุดมลักษณ์ ภรรยาอาจารย์บุญมี แท่นแก้ว
  25 ม.ค. 63 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  167
 • รองอธิการบดี ร่วมอาลัย ในงานพระราชทานเพลิงศพอาจารย์อุดมลักษณ์ ภรรยาอาจารย์บุญมี แท่นแก้ว
  25 ม.ค. 63 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  125
 • ขอเชิญร่วมงานมูลนิธิมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  18 ม.ค. 63 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  261