ข่าวประชาสัมพันธ์
ครุฏฐานียบูชา ครั้งที่ 17 มจร บูชาครู
19 ม.ค. 63 | ข่าวมหาวิทยาลัย
295

เมื่อ 15 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น. คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มจร โดยการนำของพระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญวิปัสสนากัมมัฏฐาน เพื่อถวายเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตโต) เป็นครุฏฐานียบูชา นับเป็นครั้งที่ 17  เนื่องในวันครู 16 มกราคม 2563 โดยมีพระวิเทศสิทธิธรรมภรณ์ รองประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ร่วมพิธี ในการนี้พระมงคลธีรคุณ รองเจ้าอาวาสวัดญาณเวศกวัน ผอ.วิทยาลัยพระธรรมทูต เป็นผู้แทนผู้รับเครื่องถวายสักการะบูชา  ณ อุโบสถ วัดญาณเวศกวัน จ.นครปฐม

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย, ดร.

ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต , นายลิขิต บุญละคร

แสดงความคิดเห็น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • ระบบสนับสนุนการเรียนที่บ้าน แนวทาง Learn from Home
  01 เม.ย. 63 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  5
 • คำสั่ง ศูนย์ควบคุมและป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัส-๑๙ (ศปค.๑๙) ที่ ๑/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารศูนย์ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ (COVID-19)
  31 มี.ค. 63 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  30
 • คำสั่ง ศูนย์ควบคุมและป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัส-๑๙ (ศปค.๑๙) ที่ ๒/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแล อาคาร ๗๒ ปี วิสุทธาธิบดี (อาคารหอฉัน)
  31 มี.ค. 63 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  23
 • ภาควิชารัฐศาสตร์ ขอแสดงยินดีกับอาจารย์ภาควิชาทั้ง 3 ท่าน สื่บเนื่องมหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
  31 มี.ค. 63 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  74
 • อธิการบดีพบประชาคม มจร: แนวทางการบริหารงานในสถานการณ์ปัจจุบัน
  26 มี.ค. 63 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  184