ข่าวประชาสัมพันธ์
มจร เจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10
25 ก.ค. 63 | ข่าวมหาวิทยาลัย
271


เมื่อ 24 ก.ค. 2563  เวลา 13.00 น. มจร นำโดยพระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. อธิการบดี เป็นประธานเจริญพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษา 68 พรรษา โดยมีผู้บริหารคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต มจร ร่วมพิธี ณ อาคาร มวก. 48 พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) อยุธยา

ในการนี้ พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ พร้อมด้วย รก.ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ  รก.ผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่วิทยาลัยพระธรรมทูต กองวิเทศสัมพันธ์ ร่วมงานพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษา 68 พรรษา.
ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย, ดร.

ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูตนายลิขิต บุญละคร

แสดงความคิดเห็น