ข่าวประชาสัมพันธ์
มจร ทำพิธีสามีจิกรรมเนื่องในเข้าพรรษา 63
25 ก.ค. 63 | ข่าวมหาวิทยาลัย
142


เมื่อ 24 ก.ค. 2563 เวลา 14.30 น. พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ พร้อมด้วย รก.ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ  รก.ผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่วิทยาลัยพระธรรมทูต กองวิเทศสัมพันธ์ ร่วมงานพิธีทำสามีจิกรรมเทศกาลเข้าพรรษาต่อ พระเดชพระคุณ พระธรรมปัญญาบดี นายกสภามหาวิทยาลัย โดยมีพระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. อธิการบดี นำผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้า และนิสิต กล่าวทำสามีจิกรรม ณ อาคาร มวก 48 พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา.

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต,

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย, ดร.

ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูตนายลิขิต บุญละคร นายสรวรรษ ปรักกโมดม

แสดงความคิดเห็น