ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดอาคารอเนกประสงค์ (ศูนย์อาหาร) มจร
31 ก.ค. 63 | ข่าวมหาวิทยาลัย
127


วันที่ 30 ก.ค. 2563 เวลา 09.00 น. โดยพระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารอเนกประสงค์ กล่าวสัมโมทนียกถาเปิดอาคาร (ศูนย์อาหารสวัสดิการภายใน) โดยมี ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และบุคลากร ร่วมพิธีและร่วมปลูกต้นไม้ ณ อาคารอเนกประสงค์ ใกล้อาคาร มวก 48 พรรษา มจร อยุธยา

ในการนี้ พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ พร้อมด้วย พระแสงเฮือง นรินฺโท, ดร. รก.ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ  พระครูวินัยธรสมุทร ถาวรธมฺโม, ผศ.ดร. รก.ผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่วิทยาลัยพระธรรมทูต กองวิเทศสัมพันธ์ ร่วมงานพิธี และร่วมปลูกต้นไม้ด้วย

 ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต  

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย, ดร.

ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต, นายสรวรรษ ปรักกโมดม กองวิเทศสัมพันธ์ 

แสดงความคิดเห็น