ข่าวประชาสัมพันธ์
มจร จัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และปฏิบัติธรรม ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
14 ต.ค. 63 | ข่าวมหาวิทยาลัย
96วันที่ 13 ต.ค. 2563 เวลา 13.00 น. พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี เป็นประธานพิธีสวดพระพุทธมนต์และปฏิบัติธรรม อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรโดยมีพระครูโสภณพุทธิศาสตร์ รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตต่างประเทศ ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์  ณ อาคาร มวก. 48 พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา