ข่าวประชาสัมพันธ์
ขออนุโมทนาบุญ แด่เจ้าภาพถวายภัตตาหาร วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
16 พ.ย. 63 | ข่าวมหาวิทยาลัย
90

1. คุณแม่สาคร คุ้มวิเชียร-คุณสมศักดิ์ เจริญโฉม-คุณอรสา ใสสะอาด และลูกหลาน (ทำบุญคล้ายวันเกิด คุณแม่สาคร คุ้มวิเชียร) ด้วยการนำภัตตาหาร ขนมหวานมาถวายพระสงฆ์ และถวายสังฆทาน (น้ำดื่ม 12 แพ็ค/ฟักแฟง)


2. ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ (บ้านเพชรบำเพ็ญ) พร้อมคณะศิษย์ ถวายน้ำดื่ม


แด่ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ พระนิสิตชาวไทย และพระนิสิตนานาชาติ ขึ้นมาทำภัตกิจจำนวน  76 รูป/คน โดยมี พระมหาบุญสุข สุทฺธิญาโณ,ผศ. อาจารย์/รองคณบดีคณะครุศาสตร์ ฝ่ายวิชาการเป็นประธานและกล่าวสัมโมทนียกถา ณ อาคาร 72 ปี พระวิสุทธาธิบดี (อาคารหอฉัน ชั้น 2) มจร.วังน้อย อยุธยา