ข่าวประชาสัมพันธ์
ขออนุโมทนาบุญ วันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2564 เวลา 11.15 น. แด่คณะเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล
08 ม.ค. 64 | ข่าวมหาวิทยาลัย
60

ขออนุโมทนาบุญ วันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2564 เวลา 11.15 น. แด่คณะเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล ประกอบด้วย

1.พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ทำบุญอายุวัฒนมงคล บริจาคปัจจัยค่าภัตตาหาร 20,000 บาท


2.คุณจิราพรรดิ์ สุทธิทองไตร คุณพัชร์ระพี ขัตติยาศิริธนา และครอบครัว ทำบุญเพื่อสิริมงคลแก่ชีวิต บริจาคปัจจัยค่าภัตตาหาร 16,000 บาท

3.นางสาวอลิสา เศษฐคำ ทำบุญคล้ายวันเกิด นางสาวเลน่า ชิดฟาร์ ถวายภัตตาหาร


แด่ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ พระนิสิตชาวไทย และพระนิสิตนานาชาติ จำนวน 121 รูป โดยมี พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. อธิการบดี เป็นประธานสงฆ์ และกล่าวสัมโมทนียกถา ณ อาคาร 72 ปี พระวิสุทธาธิบดี (อาคารหอฉัน) ชั้น 2 มจร.วังน้อย อยุธยา
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • ขอเชิญร่วมสร้างบุญ สมทบทุนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  20 ม.ค. 64 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  10
 • โครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ โดยมีอธิการบดี เป็นประธาน เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายภัตตาหารเพล ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตชาวไทยและนานาชาติ จาก 28 ประเทศที่พักอยู่ที่หอพักมหาวิทยาลัย มจร
  16 ม.ค. 64 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  81
 • ประธานศาลปกครองสูงสุดถวายข้าวสาร 500 ก.ก.แก่ มจร สู้ภัยโควิด
  16 ม.ค. 64 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  65
 • พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. อธิการบดี และพระครูศรีสิทธิบัณฑิต, ดร. ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล เมตตาเป็นเจ้าภาพภัตตาหารเพล
  15 ม.ค. 64 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  73
 • ประกาศ สนามหลวงแผนกบาลี เรื่องการเลื่อนการสอบประโยคบาลีสนามหลวง
  14 ม.ค. 64 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  152