ข่าวประชาสัมพันธ์
มจร จัดโครงการปฏิบัติปฏิบัติธรรม โครงการกิจกรรมจิตตานุภาพ"หลักสูตรการฝึกอบรมอัยการผู้ช่วย" รุ่นที่ ๖๒ (สนามเล็ก) MCU launched the Mindfulness-based Meditation Project called "the Cittanubhab (the Mind Power) Project" for Assistant Attorney General Training Course, Class 62 (Small Field)
10 พ.ค. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
112

มจร จัดโครงการปฏิบัติธรรม โครงการกิจกรรมจิตตานุภาพ"หลักสูตรการฝึกอบรมอัยการผู้ช่วย" รุ่นที่ ๖๒ (สนามเล็ก) ณ สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระหว่างวันที่ ๙- ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ อาคาร ๗๒ ปี พระวิสุทธาธิบดี (หอฉันชั้น ๔)

MCU launched the Mindfulness-based  Meditation Project called "the Cittanubhab (the Mind Power) Project" for Assistant  Attorney General Training Course,  Class 62 (Small Field) at Vipassanadhura Institute, the 72-Year-Old Phra Visuddhathipbodi Building (Dining Hall), 4th floor, Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Wang Noi, Ayutthaya during 9-11 May 2022.

กิจกรรมในวันแรก ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ประกอบด้วย

ในวันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕ 

เวลา ๑๐.๐๐ น. ปฐมนิเทศ ผู้ปฏิบัติธรรมโดยพระครูวินัยธรณรงค์ ฐิตจาโร นัก ทรัพยากรบุคคล สถาบันวิปัสสนาธุระ กล่าวต้อนรับ โดยพระมหาวริทธิ์ธร วรเวที ผู้อำนวยการส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร

จากนั้น เวลา ๑๓.๐๐ น. พิธีเปิดโครงการกิจกรรมจิตตานุภาพผู้ช่วยอัยการสูงสุด รุ่นที่ ๖๒ โดยพระเดชพระคุณพระธรรมวชิรมุนี วิ,รศ.ดร. กรรมการมหาเถรสมาคม, เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร, ผู้อำนวยการสถาบันวิปัสสนาธุระ มจร กล่าวเปิดและให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

The following were the activities on the first day, 9 May 2022:

At 10:00 am, it was the orientation ceremony, giving an orientation by Phrakhruvinaithorn Narong Thitacaro, and a welcome speech by Phramaha Waritthorn Varavedhi, Director of Planning and Development Section, Vipassanadhura Institute, MCU.

At 1:00 pm, the Most Ven. Assoc. Prof. Dr. Phra Dhamvajiramuni, a member of Sangha Supreme Council, Bangkok Sangha Governor, Director of Vipassanadhura Institute, MCU presided over the opening ceremony and gave practicable guidelines to the participants.เวลา ๑๗.๓๐ น. พระเดชพระคุณพระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานนำจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ทำวัตรเย็น/เจริญพระพุทธมนต์มนต์ และนำปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน 

โครงการนี้จะดำเนินการจนถึงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕

At 7:30 pm, the Most Ven. Prof. Dr. Phra Dhamvajrabundit, Rector of Mahachulalongkornrajavidyalaya University presided over the evening session including the Triple Gem homage paying, evening chanting, and mindfulness-based meditation practice.

The project will run until 11 May 2022.
------------------------------------------------

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ - กองสื่อสารองค์กร


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • การประเมิน ITA มจร อยู๋ในระดับ A ลำดับที่ 13 ประเภทสถาบันอุดมศึกษา
  04 ส.ค. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  94
 • พิธีปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ๒๕๖๕
  04 ส.ค. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  90
 • การแสดงธรรมกถาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในเฉลิมพระชนมพรรษาเนื่องในเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565
  30 ก.ค. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  77
 • พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดี เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๐ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕
  30 ก.ค. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  292
 • พิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕
  26 ก.ค. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  132