ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการ ๑๓๕ ปี มหาจุฬาฯ พัฒนาปัญญาและคุณธรรม นำพุทธนวัตกรรมสู่สังคมโลก
17 ส.ค. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
177

งานครบรอบ "๑๓๕ ปี มหาจุฬาฯ พัฒนาปัญญาและคุณธรรม นำพุทธนวัตกรรมสู่สังคมโลก"

ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕

ณ อาคาร มวก. ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย