ข่าวประชาสัมพันธ์
งานแถลงข่าว กิจกรรมวิสาขบูชานานาชาติครั้งที่ ๑๘ เรื่อง
24 พ.ค. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
53

งานแถลงข่าว กิจกรรมวิสาขบูชานานาชาติครั้งที่ ๑๘

เรื่อง "พุทธปัญญากับการรับมือวิกฤตโลก"

(Buddhist Wisdom Coping with Global Crises)

เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี ๒๕๖๖ ในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หอประชุม ชั้น ๓ อาคารสิริภักดีธรรม วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

สามารถติดตามถ่ายทอดสดและรับชมย้อนหลังได้ที่  YouTube: mcu tv , Facebook: mcu tv news, mcu tv live, mcu tv-channel, www.tv.mcu.ac.thข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • Announcing of the 2023 Bangkok Declaration by The Most Ven. Prof. Dr. Phra Brahmapundit
  02 มิ.ย. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  39
 • Report of the Panel Discussions by Moderators
  02 มิ.ย. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  28
 • Opening Ceremony of the 18th United Nations Day of Vesak Celebration 2023
  02 มิ.ย. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  37
 • Message from Dr. Thor Gonen, Israel.
  02 มิ.ย. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  30
 • Press Conference by The Most Ven. Prof. Dr. Phra Brahmapundit, President of the International Council for Day of Vesak (ICDV) and the International Association of Buddhist Universities (IABU)
  02 มิ.ย. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  32