ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครบุคลากร
จำนวนข่าวที่แสดง :
จำนวนข่าวทั้งหมด : 24
รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน เพื่อบรรจุเป็นอาจารย์ วิทยาเขตเชียงใหม่
10 พ.ค. 53 | รับสมัครบุคลากร
872

รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน เพื่อบรรจุเป็นอาจารย์ วิทยาเขตเชียงใหม่

รับสมัครตำแหน่งอาจารย์ จำนวน ๓ อัตรา ส่วนงานคณะครุศาสตร์และคณะสังคมศาสตร์
10 พ.ค. 53 | รับสมัครบุคลากร
534

รับสมัครตำแหน่งอาจารย์ จำนวน ๓ อัตรา ส่วนงานคณะครุศาสตร์และคณะสังคมศาสตร์

รับสมัครอาจารย์ ประจำภาควิชาพระพุทธศาสนา
31 ส.ค. 50 | รับสมัครบุคลากร
499

รับสมัครอาจารย์ ประจำภาควิชาพระพุทธศาสนา

รับสมัครเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
31 ส.ค. 50 | รับสมัครบุคลากร
491

รับสมัครเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

Facebook