ข่าวประชาสัมพันธ์
อธิการบดี เป็นประธานเปิดงาน International Conference -Re-Learning to Be Human for Global Times
23 ส.ค. 61 | ข่าวมหาวิทยาลัย
1637

3 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. พระราชปริยัติกวี ศ.ดร./ รก.อธิการบดี /รก.รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดงาน International Conference -Re-Learning to Be Human for Global Times: The Role of Hermeneutics in Philosophy and Religious Studies โดยมีพระศรีธวัชเมธี [รอง ผอ.ศูนย์อาเซียนศึกษา] เป็นผู้แทนกล่าวรายงานต่อประธานในพิธี โดยมีผู้นักวิชาการด้าน ปรัชญาศาสนาจากนานาชาติ อาทิ สหรัฐอเมริกา อิตาลี เบลเยี่ยม อินเดีย ฟิลิปปินส์ อิหร่าน อังกฤษ สโลวะเกีย ตุรกี จีน สิงคโปร์ อูกันดา และประเทศไทย เป็นต้น ร่วมงานสัมมนา ณ ห้องประชุม 401 สำนักอธิการบดี มจร พระนครศรีอยุธยา โดยงานจัดระหว่าง 3-4 สิงหาคม 2561 ขอเชิญนักวิชาการบุคลากรที่สนใจศาสตร์ของการตีความ เข้าร่วมฟังสัมมนา ที่ห้อง 401 สนง.อธิการบดี ระหว่างเวลา 09.00-16.30 น. [Click for Download Program] Re-Learning to Be Human for Global Times: The Role of Hermeneutics in Philosophy and Religious Studies Ayutthaya, Thailand ugust 3-4, 2018 Room 401, the 4th floor of Rector Building

 

ขอขอบคุณ : ภาพ/ข่าว กองสื่อสารองค์กร มจร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • มจร ทำสามีจิกรรมเนื่องในเข้าพรรษาแด่ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ประสิทธิ์ เขมงฺกโร)
  09 ก.ค. 63 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  67
 • มจร ทำสามีจิกรรมเนื่องในเข้าพรรษาแด่ พระธรรมปัญญาบดี นายกสภา
  09 ก.ค. 63 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  43
 • คณะผู้บริหาร มจร ทำสามีจิกรรมเนื่องในเข้าพรรษาแด่ พระพรหมบัณฑิต กก.มส.
  08 ก.ค. 63 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  65
 • มจร ทำสามีจิกรรมเนื่องในเข้าพรรษาแด่ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ) กก.มส.
  08 ก.ค. 63 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  52
 • สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มีพระบัญชาให้ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน ในการประทานวุฒิบัตรโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๖/๒๕๖๓
  02 ก.ค. 63 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  101