ข่าวประชาสัมพันธ์
มจร ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสโม)
27 มิ.ย. 63 | ข่าวมหาวิทยาลัย
212


เมื่อ 27 มิ.ย. 2563 เวลา 17.00 น. พระโสภณวชิราภรณ์ ประธานดำเนินงานโครงการอบรมพระธรรมทูต ฯ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ พร้อมด้วย บุคลากรวิทยาลัยพระธรรมทูต และกองวิเทศสัมพันธ์ ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสโม) อดีตกรรมการมหาเถรสมาคม อดีตเจ้าคณะใหญ่หนกลาง อดีตรองอธิการบดี อดีตรองประธานกรรมการที่ปรึกษาและรองประธานกรรมการอุปถัมภ์โครงการอบรมพระธรรมทูต ณ เมรุหลวง หน้าพลับพลาอิสริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส กรุงเทพมหานคร

 

.

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย, ดร.

ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต

แสดงความคิดเห็น