ข่าวประชาสัมพันธ์
ขออนุโมทนาบุญ แด่เจ้าภาพถวายภัตตาหาร วันจันทร์ที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓
15 ก.ย. 63 | ข่าวมหาวิทยาลัย
18


คณะที่ ๑ ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม ถวายปัจจัยค่าภัตตาหาร จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท  ปรารภทำบุญอายุวัฒนมงคลคล้ายวันเกิด ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน โดยมี พระเมธีธรรมาจารย์, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มจร เป็นตัวแทนเจ้าภาพทำบุญตักบาตรคณะที่ ๒ คุณแม่เกษมสุข จันทรวิโรจน์ พร้อมญาติมิตร (จังหวัดเชียงใหม่) ถวายปัจจัยค่าภัตตาหาร จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท ปรารภทำบุญอุทิศให้แก่ คุณพ่อละ-แม่หวัน-แม่เฒ่าหอม-พ่อเฒ่าใหญ่ บริบูรณ์

แม่เต่า-พ่อพนาสิทธิ์-พ่อนิกรณ์ จันทรวิโรจน์ พร้อมทั้งญาติมิตรสกุลบริบูรณ์ และสกุลจันทรวิโรจน์ที่ล่วงลับ

คณะที่ ๓ ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ พร้อมคณะศิษย์

คณะที่ ๔ คณะพุทธศาสนิกชน (ถวายปัจจัยโอนเข้าบัญชีกองทุนภัตตาหาร)

คณะที่ ๕ นายแพทย์รัศมี-คุณหญิงสมปอง วรรณิสสร และครอบครัว

แด่ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต โดยมี พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร.อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานและกล่าวสัมโมทนียกถา ณ อาคาร ๗๒ ปี พระวิสุทธาธิบดี (อาคารหอฉัน) ชั้น ๒ มจร วังน้อย อยุธยา