ข่าวประชาสัมพันธ์
ขออนุโมทนาบุญ แด่เจ้าภาพถวายภัตตาหาร วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
16 พ.ย. 63 | ข่าวมหาวิทยาลัย
96

1. คุณอำพล-คุณประคอง ลำเภา และครอบครัว ทำบุญเพื่อสิริมงคลแก่ชีวิต ครอบครัว หน้าที่การงาน และทำบุญอุทิศให้ บรรพบุรุษ เจ้ากรรมนายเวร ด้วยการบริจาคปัจจัยค่าภัตตาหาร 1,000 บาท และบริจาคปัจจัยสร้างวัดมหาจุฬาฯ 1,000 บาท

2. ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ (บ้านเพชรบำเพ็ญ) พร้อมคณะศิษย์ ถวายน้ำดื่ม

แด่ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ พระนิสิตชาวไทย และพระนิสิตนานาชาติ รวมทั้งสิ้น 118 รูป/คน


โดยมี พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. อธิการบดี  เป็นประธานและกล่าวสัมโมทนียกถา ณ อาคาร 72 ปี พระวิสุทธาธิบดี (อาคารหอฉัน) ชั้น 2 มจร. วังน้อย อยุธยา