ข่าวประชาสัมพันธ์
ขออนุโมทนาบุญ วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2564 เวลา 11.00 น. แด่ พระศรีธรรมภาณี,ดร.
07 ม.ค. 64 | ข่าวมหาวิทยาลัย
74

ขออนุโมทนาบุญ วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2564 เวลา 11.00 น. แด่ พระศรีธรรมภาณี,ดร. ผช.อธิการบดีฝ่ายบริหาร, รก.ผอ.สำนักพระสอนศีลธรรม ทำบุญอุทิศให้ คุณพ่ออุทัย โหรวิชิต ครบ 26 ปีแห่งการวายชนม์ และบริจาคปัจจัยค่าภัตตาหารเพล 5,000 บาท แด่ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต โดยมี พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. อธิการบดีเป็นประธานและกล่าวสัมโมทนียกถา ณ อาคาร 72 ปี พระวิสุทธาธิบดี (อาคารหอฉัน) ชั้น 2 มจร วังน้อย อยุธยา
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • ขอเชิญร่วมสร้างบุญ สมทบทุนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  20 ม.ค. 64 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  10
 • โครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ โดยมีอธิการบดี เป็นประธาน เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายภัตตาหารเพล ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตชาวไทยและนานาชาติ จาก 28 ประเทศที่พักอยู่ที่หอพักมหาวิทยาลัย มจร
  16 ม.ค. 64 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  81
 • ประธานศาลปกครองสูงสุดถวายข้าวสาร 500 ก.ก.แก่ มจร สู้ภัยโควิด
  16 ม.ค. 64 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  65
 • พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. อธิการบดี และพระครูศรีสิทธิบัณฑิต, ดร. ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล เมตตาเป็นเจ้าภาพภัตตาหารเพล
  15 ม.ค. 64 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  73
 • ประกาศ สนามหลวงแผนกบาลี เรื่องการเลื่อนการสอบประโยคบาลีสนามหลวง
  14 ม.ค. 64 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  152