ข่าวประชาสัมพันธ์
ขออนุโมทนาบุญ วันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2564 เวลา 11.15 น. แด่คุณตระกูล พุ่มงาม พร้อมคณะชาวอุทัยธานี บ้านโคกหม้อ และพระมหาวริทริ์ วชิรสิทฺธิเมธี
10 ม.ค. 64 | ข่าวมหาวิทยาลัย
63

ขออนุโมทนาบุญ วันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2564 เวลา 11.15 น. แด่เจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล

1.คุณตระกูล พุ่มงาม พร้อมคณะชาวอุทัยธานี บ้านโคกหม้อ และนิสิตสาขาพุทธจิตวิทยา ป.เอก รุ่นที่ 9 ถวายข้าวสารหอมอุทัย 9 กระสอบๆละ 50 กก./ไข่เป็ด 5 แผง ถวายปัจจัยค่าภัตตาหาร จำนวน  3,400 บาท


2.พระมหาวริทริ์ วชิรสิทฺธิเมธี จนท.สำนักทะเบียนและวัดผล ถวายปัจจัยค่าภัตตาหาร 1,000 บาท


แด่ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ พระนิสิตชาวไทย และพระนิสิตนานาชาติ จำนวน 212 รูป/คน โดยมี พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. อธิการบดี เป็นประธานและกล่าวสัมโมทนียกถา ณ อาคาร 72 ปี พระวิสุทธาธิบดี (อาคารหอฉันชั้น 2) มจร.วังน้อย อยุธยา
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • ขอเชิญร่วมสร้างบุญ สมทบทุนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  20 ม.ค. 64 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  10
 • โครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ โดยมีอธิการบดี เป็นประธาน เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายภัตตาหารเพล ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตชาวไทยและนานาชาติ จาก 28 ประเทศที่พักอยู่ที่หอพักมหาวิทยาลัย มจร
  16 ม.ค. 64 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  81
 • ประธานศาลปกครองสูงสุดถวายข้าวสาร 500 ก.ก.แก่ มจร สู้ภัยโควิด
  16 ม.ค. 64 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  65
 • พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. อธิการบดี และพระครูศรีสิทธิบัณฑิต, ดร. ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล เมตตาเป็นเจ้าภาพภัตตาหารเพล
  15 ม.ค. 64 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  73
 • ประกาศ สนามหลวงแผนกบาลี เรื่องการเลื่อนการสอบประโยคบาลีสนามหลวง
  14 ม.ค. 64 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  152