ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีมอบพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งรองเจ้าคณะภาค ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ
25 ก.ย. 64 | ข่าวมหาวิทยาลัย
480
วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๔ พระวิสุทธิวงศาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ มอบหมายให้ พระพรหมโมลี เจ้าคณะภาค ๕ ปฏิบัติหน้าที่แทนในพิธีมอบพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งรองเจ้าคณะภาค ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ ณ พระอุโบสถวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ

โดยมีพระเถระเข้ารับมอบพระบัญชาดังนี้
๑.พระธรรมเสนาบดี รองเจ้าคณะภาค ๗ วัดพระธาตุดอยสุเทพ จ.เชียงใหม่ ได้รับมอบพระ
บัญชาจากพระพรหมเสนาบดี เจ้าคณะภาค ๗ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔
๒.พระธรรมวัชรบัณฑิต รองเจ้าคณะภาค ๕ วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กทม.
๓.พระเทพมุนี รองเจ้าคณะภาค ๔ วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กทม.
๔.พระเทพปัญญาภรณ์ รองเจ้าคณะภาค ๔ วัดตากฟ้า จ.นครสวรรค์
๕. พระเทพวัชราจารย์ รองเจ้าคณะภาค ๕ วัดพระเชตุพน ฯ กทม.
๖.พระราชปัญญาภรณ์ รองเจ้าคณะภาค ๖ วัดนางชี กทม.
๗.พระราชวิสุทธิเวที รองเจ้าคณะภาค ๗ วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กทม.
๘.พระอุดมบัณฑิต รองเจ้าคณะภาค ๖ วัดเบญจมบพิตร กทม.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
  15 ต.ค. 64 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  25
 • กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันพุธที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
  12 ต.ค. 64 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  65
 • พิธีทอดกฐินวัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ เรียนเชิญพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศ ร่วมทำบุญงานทอดกฐิน “กองละ 999 บาท” หรือตามกำลังศรัทธา เพื่อบูรณปฏิสังขรณ์อุโบสถกลางน้ำ วัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ มจร
  11 ต.ค. 64 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  87
 • เข้ารับชมวีดีทัศน์ประวัติผู้เกษียณอายุการทำงาน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๖๔
  29 ก.ย. 64 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  180
 • ในหลวงโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้ง “ดร.บรรจบ บรรณรุจิ” เป็น “ราชบัณฑิต”
  28 ก.ย. 64 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  240