ข่าวประชาสัมพันธ์
ในหลวงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พล.อ.ต.สุพิชัย สุนทรบุระ รองเลขาธิการพระราชวัง ไปในการถวายภัตตาหารแด่ พระคณาจารย์ – พระนิสิต มจร HIS MAJESTY THE KING GRACIOUSLY ASSIGNED AIR VICE MARSHAL SUPHICHAI SOONTHORNBURA, VICE SECRETARY GENERAL OF ROYAL PALACE TO OFFER FOOD TO MCU MONK LECTURERS - STUDENTS
26 พ.ย. 64 | ข่าวมหาวิทยาลัย
503

วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11.10 น. พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้พล.อ.ต.สุพิชัย สุนทรบุระ รองเลขาธิการพระราชวัง ไปในการถวายภัตตาหารและน้ำปานะ แด่พระภิกษุ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และพระนิสิต ที่รับการเรียนการสอน ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 จะคลี่คลาย 

Friday, 26 November 2021 at 11:10 am, His Majesty King Vajiraklao Chaoyuhau graciously assigned Air Vice Marshal Suphichai Soonthornbura, Vice Secretary General of Royal Palace,  to offer food and Pana water to monk administrators, lecturers, and Thai and foreign students studying at Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Wang Noi headquarter, Ayutthaya getting started from 21 November 2021 onwards until the Covid-19 outbreak is resolved.การนี้ พระเดชพระคุณ พระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดี มจร พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และพระนิสิตรับบาตรจากรองเลขาธิการพระราชวัง ณ อาคาร 72 ปี พระวิสุทธาธิบดี (อาคารหอฉัน) ชั้น 1 มจร.วังน้อย อยุธยา ภายใต้มาตรการการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเคร่งครัดตามประกาศของมหาวิทยาลัย

In this regard, Prof. Dr. Phra Dhamvajrabundit, Rector of Mahachulalongkornrajavidyalaya University led monk administrators, lecturers and students to receive alms from His Majesty the King's representative at the 72-Year Visuddhathipbodi Building, 1st floor, MCU Wang Noi, Ayutthaya under strictly preventive measures of Covid-10 outbreak.