ข่าวประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
จำนวนข่าวที่แสดง :
จำนวนข่าวทั้งหมด : 180
Ven. Bodhipala, India
16 พ.ค. 62 | ข่าวมหาวิทยาลัย
287

Messages from Political and Religious leaders

Mr. Gabor Karsai, Hungary
16 พ.ค. 62 | ข่าวมหาวิทยาลัย
282

Messages from Political and Religious leaders

Ven. Prof. Dr. Jinwol Lee, South Korea
16 พ.ค. 62 | ข่าวมหาวิทยาลัย
260

Messages from Political and Religious leaders

Dr. Tashi Zangmo, Bhutan
16 พ.ค. 62 | ข่าวมหาวิทยาลัย
300

Messages from Political and Religious leaders

Bhante Chao Chu, USA
16 พ.ค. 62 | ข่าวมหาวิทยาลัย
277

Messages from Political and Religious leaders

The Most Ven.Prof.Dr.Phra Rajapariyatkavi
16 พ.ค. 62 | ข่าวมหาวิทยาลัย
379

Messages from Political and Religious leaders

Phra Bhavanaviteht (Luangpor Khammadhammo)
16 พ.ค. 62 | ข่าวมหาวิทยาลัย
294

Messages from Political and Religious leaders

His Excellency Lyonpo Tshering Wangchuk, Bhutan
16 พ.ค. 62 | ข่าวมหาวิทยาลัย
306

Messages from Political and Religious leaders

Most Ven. Prof. Dr. Ashin Nyannissara, Myanmar
16 พ.ค. 62 | ข่าวมหาวิทยาลัย
292

Messages from Political and Religious leaders

His Holiness Somdech Preah Mahasangharajah Bour Kry, Cambodia
16 พ.ค. 62 | ข่าวมหาวิทยาลัย
269

Messages from Political and Religious leaders

https://www.mcu.ac.th/news//1/10"> 1
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 17
  • ถัดไป
  • Facebook