คลังภาพ
คลังภาพ มจร
หมวดหมู่ :
จำนวนอัลบั้มทั้งหมด : 58
Generic placeholder image
มหาจุฬาฯ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
02 มิ.ย. 64 | แกลลอรี่ | จำนวนรูป 122 รูป
3

๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ พระเทพวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดี มจร นำเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ เจริญจิตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศล ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ อาคารวิปัสสนา สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา --------------------------------- #มจร #MCU #MCUTV อาคารเรียนรวม ชั้น 4 ห้อง ซี 400 มจร วังน้อย อยุธยา โทร. 035-248-000, 8057

Generic placeholder image
พิธีมอบถวายที่ดินแก่มหาวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม
01 มิ.ย. 64 | แกลลอรี่ | จำนวนรูป 160 รูป
14

วันเสาร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2564 วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม จัดพิธีมอบถวายที่ดิน จำนวน 36 ไร่ 3 งาน แก่มหาวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม โดยพระมหาบรรจบ ขนฺติโก และมหาอุบาสิกาภัสส์กุญช์​ โสภณอนันต์กิจ ผู้มีศรัทธามั่นคงในพระพุทธศาสนา​ ปรารภการจัดซื้อที่ดินเพิ่มเติมให้เท่าอายุเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์​ ๗๙​ ไร่​ ให้เป็นเขตแดนถิ่นก่อเกิดพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ​ "ดินแดนพระอริยสงฆ์" ได้เรียนรู้ฝึกอบรมอริยสัจ​ เรียนรู้ศึกษาบาลีพระไตรปิฎก​ ฝึกอบรมวิปัสสนากัมมัฏฐาน ในการนี้ พระเทพสุวรรณเมธี ได้นำเสนอโครงการจัดตั้งโรงเรียนศากยบุตรสามเณรสีหะ Pali English Program โรงเรียนนานาชาติสำหรับสามเณรลูกหลานคนไทย จากนั้น ได้มอบข้าวสารอาหารแห้ง ช่วยเหลือ​ชาวบ้านชุมชนรางพิกุลผู้ประสบความเดือดร้อนด้วยสถานการณ์โรคโควิด​ - 19 โดยผู้ใหญ่บ้าน​ นำตัว​แทนชาวบ้าน​ รับถุงยังชีพ​ พร้อมทั้งนำไปมอบให้ตามหมู่บ้าน​ (เนื่องด้วยจำกัดจำนวนผู้คนร่วมงาน) --------------------------------- #มจร #MCU #MCUTV อาคารเรียนรวม ชั้น 4 ห้อง ซี 400 มจร วังน้อย อยุธยา โทร. 035-248-000, 8057

Generic placeholder image
กิจกรรมทำบุญ สวดมนต์ และปลูกต้นไม้เนื่องในวันวิสาขบูชา
30 พ.ค. 64 | แกลลอรี่ | จำนวนรูป 148 รูป
11

วันพุธที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. คณะสงฆ์วัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ จัดกิจกรรมทำบุญ สวดมนต์ และปลูกต้นไม้เนื่องในวันวิสาขบูชา (๑๕ ค่ำ เดือน ๖) นำโดยพระเดชพระคุณพระเทพปวรเมธี, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มจร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ และฝ่ายฆารวาส นำโดย นางวิภา เหลียงทอง นางอรุณี สุวรรณรักษ์ นายศรราม เทพพิทักษ์ (ดารานักแสดง) พร้อมคณะ ณ อุโบสถกลางน้ำ และลานธรรม วัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา --------------------------------- #มจร #MCU #MCUTV อาคารเรียนรวม ชั้น 4 ห้อง ซี 400 มจร วังน้อย อยุธยา โทร. 035-248-000, 8057

Generic placeholder image
อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และคณะ เยี่ยมชม วัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ และตั้งชื่อโครงการสวนพุทธเกษตร เป็น สวนพุทธอารยเกษตร วัดมหาจุฬา : Buddhist Noble Agricultural Garden, Wat Mahachula
27 พ.ค. 64 | แกลลอรี่ | จำนวนรูป 192 รูป
14

วันอังคารที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๐๐ น. คณะสงฆ์วัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ นำโดย พระเทพปวรเมธี, รศ.ดร. ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มจร นำพา นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และคณะ เยี่ยมชม "วัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ" และตั้งชื่อโครงการสวนพุทธเกษตร เป็น "สวนพุทธอารยเกษตร วัดมหาจุฬา : Buddhist Noble Agricultural Garden, Wat Mahachula" ณ วัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา --------------------------------- #มจร #MCU #MCUTV อาคารเรียนรวม ชั้น 4 ห้อง ซี 400 มจร วังน้อย อยุธยา โทร. 035-248-000, 8057

Generic placeholder image
มจร จัดตั้งโรงทานทุกภาคช่วยโควิด-19
27 พ.ค. 64 | แกลลอรี่ | จำนวนรูป 144 รูป
10

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้สนองพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช โดยได้ระดมเครื่องอุปโภค บริโภคและปัจจัยจากประชาชนผู้มีจิตศรัทธาทั่วไปเพื่อนำไปจัดตั้งโรงทานในทุกภูมิภาค 6 แห่งประกอบด้วย 1. ภาคอีสาน โรงทานมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น โรงทานมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ 2. ภาคเหนือ โรงทานมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครน่านเฉลิมพระเกียรติฯ โรงทานมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง จ.เพชรบูรณ์ 3. ภาคใต้ โรงทานมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 4. ภาคกลาง โรงทานมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา การจัดตั้งโรงทานสนองพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชในครั้งนี้ มีเป้าหมายในการจัดตั้งครัวอาหารในพื้นที่วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ในสังกัดมหาจุฬาฯที่ครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ สำหรับการบริการเรื่องอาหารนั้นจะเน้นไปที่ โรงพยาบาลสนาม โรงพยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ พระภิกษุสามเณรและประชนทั่วไปที่ได้รับเดือดร้อนและได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 สำหรับผู้คนที่มาช่วยทำครัวนั้นจะเป็นผู้บริหารคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตในฝ่ายคฤัสถ์ในท้องถิ่นนั้นๆรวมทั้งชาวบ้านอาสาสมัครด้วย สำหรับการบริการนั้นทางวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์จะได้นำเอาไปมอบให้ถึงที่ โดยจะเน้นอาหารที่เสิร์ฟร้อนๆสดๆและสะอาดโดยเฉพาะการนำไปมอบให้โรงพยาบาลสนาม เป็นพิเศษนั้นเพื่อจะได้เป็นขวัญและกำลังใจของผู้ที่ทำหน้าที่เสียสละเพื่อช่วยเหลือประชาชนในภาวะประเทศชาติลำบากเช่นนี้ เบื้องต้นในทุกโรงครัวจะได้รับข้าวสาร อาหารแห้งแห่งละไม่น้อยกว่า 1.5 ตัน พร้อมกับเงินสนับสนุนอีกจำนวนหนึ่งด้วย และสำหรับโรงครัวทุกแห่งจะเปิดช่วยเหลือผู้คนไปเรื่อยๆจนกว่าสถานการณ์การแผ่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จะคลี่คลายไปในทางที่ดี วันนี้ 27 พ.ค. 2564 เวลา 13.00 น. พระเทพวัชรบัณฑิต อธิการบดี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีรับมอบสิ่งของ เครื่องอุปโภค บริโภค และปัจจัยจากผู้มีจิตศรัทธาทั่วไปพร้อมทั้งปล่อยคาราวานรถบรรทุกสิ่งของเพื่อนำไปมอบให้โรงทานทั้ง 6 แห่ง ในภาคใต้ ภาคอีสาน ภาคเหนือจนถึงที่ โดยรายนามเจ้าภาพผู้มีจิตศรัทธาบริจาคสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค และปัจจัยเพื่อนำไปพิธี มอบเครื่องอุปโภค บริโภค ปัจจัยเพื่อจัดตั้งโรงทานช่วยเหลือ พระภิกษุสามเณร โรงพยาบาลสนาม โรงพยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนทั่วไปที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีดังนี้ 1. พระเทพพุทธิวิเทศ (ประชัน ชุตินธโร) ประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา 2.พระมงคลรัตนวิเทศ วัดมงคลรัตนาราม สหรัฐอเมริกา 3. พระครูวิเทศกัลยาณธรรม วัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ เมืองชิโนฮิลส์ รัฐแคลิฟอร์เนีย 4. พระครูปลัดสมนึก สุธมมดิรสทโธ เจ้าอาวาสวัดจันทาราม (ท่าซุง อำเภอเมืองอุทัยธานี) 5. พระครูปลัดธีร์นวัช ญาณสิทธิวาที 6. พระภาวนาประชานุกูล วิ. วัดวีระโชติธรรมาราม จังหวัดฉะเชิงเทรา 7. วัดลาดปลาเค้า 8. วัดบำเพ็ญเหนือ 9. ดร.ทวีศักดิ์ เผ่าบัณฑูร 10. ดร.ศุภาชัย ผ่องสวัสดิ์ 11. สมาคมสภาพุทธศาสนิกสัมพันธ 12. ดร.นิตยา อรุณวงศ์ โฉมฉาย อรุณฉาน) และคุณเฉลียว ปรีกราน 13. คุณจิณห์นิมาศ วงศ์ประไพ 14. คุณจิราภรณ์ ฉายแสง --------------------------------- #มจร #MCU #MCUTV อาคารเรียนรวม ชั้น 4 ห้อง ซี 400 มจร วังน้อย อยุธยา โทร. 035-248-000, 8057

Generic placeholder image
การประเมินแผนผลพัฒนาระยะที่ ๑๒ และระดมความคิดเพื่อยกร่างแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะที่ ๑๓ (ส่วนงาน : ส่วนกลาง ภาคกลาง ภาคใต้)
02 เม.ย. 64 | แกลลอรี่ | จำนวนรูป 108 รูป
47

พระเทพวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการ มจร เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การประเมินแผนผลพัฒนาระยะที่ ๑๒ และระดมความคิดเพื่อยกร่างแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะที่ ๑๓ (ส่วนงาน : ส่วนกลาง ภาคกลาง ภาคใต้) โดยมีพระเมธีธรรมาจารย์,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มจร กล่าวถวายรายงาน ระหว่าง ๓๐ - ๓๑ มีนาคม และ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ หอประชุม มวก.๔๘ พรรษา มจร วังน้อย สาระสำคัญ อธิการบดี สรุปไว้ดังนี้ สาระในแผนที่ ๑๓ ปรับทิศทางชุดความคิดและวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน ปรับวิธีคิดใหม่ทั้งหมดของแผน ๑๓ วิเคราะห์สถานการณ์ในปัจจุบัน ให้ดูทิศทางของประชาคมโลก ศึกษาจากแผนพัฒนา ศึกษาแผนของกระทรวง อว. MCU IT /MCU Network นำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ ต้องรองรับการใช้ในประเทศและต่างประเทศ Smart University MCU Application การบริหารงานบุคคล ประกันคุณภาพการศึกษา การเงินการบัญชี ระบบทะเบียน หมั่นแลกเปลี่ยนข่าวสารด้านเทคโนโลยี ซึ่งส่วนกลางจะเป็นเจ้าภาพหลักและเป็นเอกภาพ MCU Boardcasting การเรียนการสอนออนไลน์ทางไกล การสะสมรวบรวมข้อมูลหรือผลงานทางวิชาการ MCU TV รวบรวมการบรรยายของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย การสอนวิปัสสนากรรมฐานออนไลน์ การบริการวิชาการ การประสัมพันธ์ เล่นการบรรยายธรรมะ บทสวดมนต์ นำเสนอเป็นการบริการวิชาการแก่สังคม MCU Learning community มีการจัดทำหลักสูตรระยะสั้นเพิ่มมากขึ้นมีแหล่งบริการวิชาการรูปแบบต่างๆ Monastic University วัดมหาวิทยาลัย เป็นสถานที่กราบไหว้บูชาสักการะ และต้องสร้างคุณูปการภายในมหาวิทยาลัย อยู่ที่การบริหารจัดการ มีการสวดมนต์ทุกวันจันทร์ของเดือน เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี โดยเริ่มจากส่วนกลาง และอยากให้ส่วนภูมิภาคปฏิบัติเช่นกัน คงอัตตลักษณ์ เอกลักษณ์เฉพาะ International Buddhist Studies Center ศูนย์การเรียนการสอนพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติต้องพัฒนาให้มีหน่วยประสานงานในประเทศเพื่อนบ้าน ที่มาศึกษาอยู่ภายในมหาวิทยาลัยแนวทางการจัดการเรียนการสอนสำหรับนิสิตต่างประเทศ อาจจะทำ MOU กับวัดในประเทศนั้นๆ ตัองการติดต่อหรือต้องการเอกสารสามารถติดต่อได้ที่หน่วยประสานงานนี้ได้ หาแนวทางเหล่านี้ไปใส่ในแผน ๑๓ --------------------------------- #มจร #MCU #MCUTV อาคารเรียนรวม ชั้น 4 ห้อง ซี 400 มจร วังน้อย อยุธยา โทร. 035-248-000, 8057

Generic placeholder image
พิธีวางศิลาฤกษ์มณฑปจตุรมุขประดิษฐานรูปเหมือน สมเด็จพระพุฒาจารย์ฯ
08 มี.ค. 64 | แกลลอรี่ | จำนวนรูป 185 รูป
51

วันศุกร์ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๙ น.พิธีวางศิลาฤกษ์มณฑปจตุรมุขประดิษฐานรูปเหมือน ท่านเจ้าประคุณ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถระ) และพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด ครบรอบ 92 ปี นายแพทย์รัศมี - คุณหญิงสมปอง วรรณิสสร โดยมี คุณอุดม โปร่งฟ้า ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี, ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และดร.สุจิตรา ทรงมัจฉา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประธานฝ่ายคฤหัสถ์ ณ อาคารวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ________________________________ #MCUTV อาคารเรียนรวม ชั้น 4 ห้อง ซี 400 มจร วังน้อย อยุธยา โทร. 035-248-000, 8057

Generic placeholder image
พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารอเนกประสงค์ พระพรหมเวที (สุเทพ ผุสฺสธมฺโม, ลูกแม่ตุ้ย บุษบก)
03 มี.ค. 64 | แกลลอรี่ | จำนวนรูป 184 รูป
72

พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารอเนกประสงค์ “พระพรหมเวที (สุเทพ ผุสฺสธมฺโม, ลูกแม่ตุ้ย บุษบก)” ในวันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 ณบริเวณมณฑลพิธี ข้างโรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดย พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร. ราชบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม และพระพรหมเวที เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค 15 เป็นประธานในพิธี ________________________________ #MCUTV อาคารเรียนรวม ชั้น 4 ห้อง ซี 400 มจร วังน้อย อยุธยา โทร. 035-248-000, 8057

Generic placeholder image
กิจกรรม เจริญพระพุทธมนต์-เจริญจิตภาวนา วันจันทร์แรกของเดือนมีนาคม
02 มี.ค. 64 | แกลลอรี่ | จำนวนรูป 99 รูป
71

วันจันทร์ ที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ประชาคม มจร พร้อมใจสวดมนต์ สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่งามและสืบทอดต่อไป นำโดยพระเทพวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดี มจร ณ อาคารวิปัสสนาธุระ มจร ________________________________ #MCUTV อาคารเรียนรวม ชั้น 4 ห้อง ซี 400 มจร วังน้อย อยุธยา โทร. 035-248-000, 8057

Generic placeholder image
พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ งานมหกรรมแสดงผลงานวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๑
02 มี.ค. 64 | แกลลอรี่ | จำนวนรูป 159 รูป
64

ในวันอาทิตย์ ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ ณ ห้อง "MCU ๔๐๔" อาคารห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" วัดไร่ขิง พระเดชพระคุณ พระเทพวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดี มจร เมตตาเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ งามหกรรมแสดงผลงานวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๑ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้กำหนดเกณฑ์การเผยแพร่ผลงานวิชาการของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ และการขอสำเร็จการศึกษา ในการนี้หลักสูตรบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี ได้กำหนดจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนา การสร้างสรรค์ผลงานวิชาการระดับบัณฑิต และมหาบัณฑิต จึงได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ "งานมหกรรมแสดงผลงานวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๑" โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการผลิตบัณฑิตในด้านการพัฒนาศักยภาพนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ให้มีทักษะความรู้ในเทคนิคการเขียนบทความวิชาการที่เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ หรือบทความประเภทต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ในเชิงวิชาการและสังคมได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ เพื่อจัดกิจกรรมบริการวิชาการการแลกเปลี่ยนความรู้เชิงวิชาการเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการ ระหว่างสถาบันการศึกษาและภาคส่วนต่าง อีกทั้งเป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ร่วมกัน และเพื่อส่งเสริมการผลิตผลงานวิชาการของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา เผยแพร่ผลงานอันเป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ ตามเกณฑ์การสำเร็จการศึกษา โดยในปีการศึกษานี้ ได้มีนิสิตผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์แล้ว จำนวน ๕๖ รูป/คน ดังนี้ ๑) หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา จำนวน ๒๗ รูป/คน ๒) หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม จำนวน ๒๙ รูป/คน ________________________________ #MCUTV อาคารเรียนรวม ชั้น 4 ห้อง ซี 400 มจร วังน้อย อยุธยา โทร. 035-248-000, 8057