คลังภาพ
คลังภาพ มจร
หมวดหมู่ :
จำนวนอัลบั้มทั้งหมด : 102
Generic placeholder image
โรงเรียนบ้านสดอ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานและกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC)
29 ต.ค. 63 | บริการวิชาการ | จำนวนรูป 20 รูป
410

วันที่ 24 ตุลาคม 2563 นายบุญชู กิ่งจันทร์ ผอ.รร.บ้านสดอ ได้เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานและกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) จัดโดย โรงเรียนบ้านสดอ ต.เขวาสินรินทร์ อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย ร.รบ้านสดอครู ๑๗ คน นักเรียน ๘ คน, ร.ร.อนุบาลเขวาสินรินทร์ ๑คน,ร.ร.บ้านตาเพชร ๔ คน รวมผู้เข้าอบรมจำนวน ๓๐ คน ดำเนินการฝึกอบรมโดยส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม มจร.โดยพระมหาวิชาญ สุวิชาโน ผู้อำนวยการ และพระภคนันท์  สมจิตฺโต เป็นพระวิทยากรให้การอบรม ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านสดอ

Generic placeholder image
ธนาคารกสิกรไทย ได้จัดโครงการพัฒนาภาวะผู้นำสำหรับบุคลากรระดับผู้นำ(Leadership Development Program)
29 ต.ค. 63 | บริการวิชาการ | จำนวนรูป 6 รูป
423

วันที่ 27 - 28 ตุลาคม 2563 ธนาคารกสิกรไทย ได้จัดโครงการพัฒนาภาวะผู้นำสำหรับบุคลากรระดับผู้นำ(Leadership Development Program)โดยใช้หลักธรรมประยุกต์แนวทางการฝึกอบรมสมัยใหม่ให้เป็นพุทธนวัตกรรมด้านการฝึกอบรม(Buddhist Innovation for Training ) โดย พระมหาวิชาญ สุวิชาโน ผู้อำนวยการ ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและพระรณกร สิริคุตฺโต เป็นพระวิทยากรให้การอบรมตลอดโครงการ มีบุคลากรจากสำนักงานใหญ่และสาขาต่างๆ เข้ารับการอบรมจำนวน 24 คน ณ สวนธรรมศรีปทุม จ.ปทุมธานี

Generic placeholder image
พิธีทอดกฐินสามัคคี ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาจุฬาอาศรม
18 ต.ค. 63 | แกลลอรี่ | จำนวนรูป 245 รูป
463

พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร.อธิการบดี ได้เมตตาเดินทางมาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีทอดกฐินสามัคคีและพิธีฉลองกุฏิรับรองผู้บริหารระดับสูง (พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร.) กุฏิรับรองพระวิปัสสนาจารย์ เรือนพักคณาจารย์ อาคารสำนักงาน และซุ้มประตูมหาจุฬาอาศรม ในวันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาจุฬาอาศรม ตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ประธานกฐิน ประกอบด้วย 1.พระครูปลัดกิตติเชษฐ์ สิริวฑฺฒโก ประธานมูลนิธิพุทธะมหาเมตตา 2.ดร.แม่ชีณัฐญาวรรณ เปรมสกุล ประธานมูลนิธิโพธิวัณณา และ 3. ดร.ลภัสรดา วรดาภคนันท์ บริษัท มีทรัพย์เพิ่มพูล จำกัด คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และศรัทธาสาธุชน ที่มาร่วมพิธี ประมาณ 400 รูป/คน ของอนุโมทนาบุญกับทุกท่าน สาธุ สาธุ ภาพ : MCU TV ________________________________ #MCUTV อาคารเรียนรวม ชั้น 4 ห้อง ซี 400 มจร วังน้อย อยุธยา โทร. 035-248-000, 8057

Generic placeholder image
พิธีสมโภชและถวายกุฏิรับรองผู้บริหาร/พระวิปัสสนาจารย์/สำนักงาน/เรือนกรรมฐานคณาจารย์ ศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาจุฬาอาศรม
18 ต.ค. 63 | แกลลอรี่ | จำนวนรูป 79 รูป
410

พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร.อธิการบดี ได้เมตตาเดินทางมาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีทอดกฐินสามัคคีและพิธีฉลองกุฏิรับรองผู้บริหารระดับสูง (พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร.) กุฏิรับรองพระวิปัสสนาจารย์ เรือนพักคณาจารย์ อาคารสำนักงาน และซุ้มประตูมหาจุฬาอาศรม ในวันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาจุฬาอาศรม ตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ประธานกฐิน ประกอบด้วย 1.พระครูปลัดกิตติเชษฐ์ สิริวฑฺฒโก ประธานมูลนิธิพุทธะมหาเมตตา 2.ดร.แม่ชีณัฐญาวรรณ เปรมสกุล ประธานมูลนิธิโพธิวัณณา และ 3. ดร.ลภัสรดา วรดาภคนันท์ บริษัท มีทรัพย์เพิ่มพูล จำกัด คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และศรัทธาสาธุชน ที่มาร่วมพิธี ประมาณ 400 รูป/คน ของอนุโมทนาบุญกับทุกท่าน สาธุ สาธุ ภาพ : MCU TV ________________________________ #MCUTV อาคารเรียนรวม ชั้น 4 ห้อง ซี 400 มจร วังน้อย อยุธยา โทร. 035-248-000, 8057

Generic placeholder image
งานบุญมหาทานทอดกฐิน วัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ
11 ต.ค. 63 | แกลลอรี่ | จำนวนรูป 207 รูป
371

วันเสาร์ที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. งานบุญมหาทานทอดกฐิน วัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ โดย ดร.สนธยา กล่อมเปลี่ยน เป็นประธาน ในพิธี ณ ศาลาการเปรียญฯ วัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงขอเชิญชวนทุกท่านผู้มีกุศลศรัทธาร่วมทำบุญในครั้งนี้ ภาพ : MCU TV ________________________________ #MCUTV อาคารเรียนรวม ชั้น 4 ห้อง ซี 400 มจร วังน้อย อยุธยา โทร. 035-248-000, 8057

Generic placeholder image
เวทีสื่อสารสาธารณะ การปฏิบัติศาสนกิจกับการสร้างสังคมสุขภาวะ
08 ต.ค. 63 | แกลลอรี่ | จำนวนรูป 126 รูป
357

เมื่อวันอังคารที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2563 พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. อธิการบดี มจร ประธานในพิธีเปิด “เวทีสื่อสารสาธารณะ การปฏิบัติศาสนกิจกับการสร้างสังคมสุขภาวะ” ภาพ : MCU TV ________________________________ #MCUTV อาคารเรียนรวม ชั้น 4 ห้อง ซี 400 มจร วังน้อย อยุธยา โทร. 035-248-000, 8057

Generic placeholder image
ตักบาตรเทโวโรหณะ (วันออกพรรษา) 63
06 ต.ค. 63 | แกลลอรี่ | จำนวนรูป 146 รูป
350

วันที่ 3 ตุลาคม 2563 ที่วัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยาพุทธศาสนิกชนประชาชนจำนวนมาก ร่วมกันทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ โดยมีพระภิกษุสงฆ์จำนวน 50 รูป เดินลงจากบันไดนาค เพื่อรับบาตรจาก พุทธศาสนิกชนประชาชน ตามประเพณีที่พุทธศาสนิกชนถือปฏิบัติมายาวนานหลายสิบปี ท่ามกลางสภาพอากาศ ที่เย็นสบาย ภาพ : MCU TV ________________________________ #MCUTV อาคารเรียนรวม ชั้น 4 ห้อง ซี 400 มจร วังน้อย อยุธยา โทร. 035-248-000, 8057

Generic placeholder image
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี อ.เมือง จ.นนทบุรี จัดอบรมพัฒนาครูผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา
30 ก.ย. 63 | บริการวิชาการ | จำนวนรูป 20 รูป
463

วันที่ 18 – 20 กันยายน 2563 โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี อ.เมือง จ.นนทบุรี จัดอบรมพัฒนาครูผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา ตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ ดำเนินการอบรมโดย ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีครูบุคลากรเข้ารับการอบรมจำนวน 120 คน

Generic placeholder image
โรงพยาบาลสิรินธร จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำทีมีประสิทธิภาพ
30 ก.ย. 63 | บริการวิชาการ | จำนวนรูป 14 รูป
447

วันที่ 22-24 กันยายน 2563 ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ สังกัดกรุงเทพมหานคร ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำทีมีประสิทธิภาพ ณ เรือนพฤกษาบูติค รีสอร์ท นนทบุรีโดยมีพยาบาลระดับผู้บริหารเข้าอบรมจำนวน 50 คน ดำเนินการฝึกอบรมโดย ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม มจร. โดย พระมหาวิชาญ สุวิชาโน พระมหาวิมล โชติธมฺโมและพระพงษฺศักดิ์ ขิปฺปาภิญฺโญ เป็นพระวิทยากร

Generic placeholder image
วันกตัญญ รำลึกคุณูปการผู้เกษียณอายุการทำงาน 63
29 ก.ย. 63 | แกลลอรี่ | จำนวนรูป 208 รูป
337

วันอังคารที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้เมตตามาเป็นประธานในงานรำลึกถึงคุณูปการของบุคลากรผู้เกษียณอายุการทำงน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้มอบเกียรติบัตรและของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุการทำงน พร้อมทั้งให้โอวาทเพื่อความเป็นสิริมลแก่ผู้เกษียณอายุการทำงานและผู้มีเกียรติที่กรุณามาร่วมงาน ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ นี้ มีบุคลากรของมหาวิทยาลัย มีอายุครบเกษียณอายุการทำงาน จำนวน ๓๖ รูป/คน ณ ชั้น ๒ อาคารวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา ภาพ :MCU TV ________________________________ #MCUTV อาคารเรียนรวม ชั้น 4 ห้อง ซี 400 มจร วังน้อย อยุธยา โทร.035-248-000, 8057