ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวมหาวิทยาลัย
จำนวนข่าวที่แสดง :
จำนวนข่าวทั้งหมด : 4759
รร.พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มจร. เชิญร่วมงานวันพ่อแห่งชาติ
02 ธ.ค. 49 | ข่าวมหาวิทยาลัย
220

รร.พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มจร. เชิญร่วมงานวันพ่อแห่งชาติ

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก สาขาวิชาปรัชญา (ภาคพิเศษ)
29 พ.ย. 49 | ข่าวมหาวิทยาลัย
248

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก สาขาวิชาปรัชญา (ภาคพิเศษ)

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ไปประชุม ณ เกาหลีใต้
24 พ.ย. 49 | ข่าวมหาวิทยาลัย
228

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ไปประชุม ณ เกาหลีใต้

การปรับปรุงหลักสูตรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
23 พ.ย. 49 | ข่าวมหาวิทยาลัย
291

การปรับปรุงหลักสูตรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สหพันธ์คริสเตียนเพื่อนักศึกษาแห่งประเทศไทยขอเยี่ยมชมกิจการ มจร.
17 พ.ย. 49 | ข่าวมหาวิทยาลัย
238

สหพันธ์คริสเตียนเพื่อนักศึกษาแห่งประเทศไทยขอเยี่ยมชมกิจการ มจร.

รองผู้บัญชาการทหารบก และคณะเยี่ยมชม มจร.
17 พ.ย. 49 | ข่าวมหาวิทยาลัย
275

รองผู้บัญชาการทหารบก และคณะเยี่ยมชม มจร.

มจร.ร่วมกับ ม.พระพุทธศาสนาชิงจื๋อและสภาพุทธศาสนาโลกจีนไต้หวันสัมมนาความสำคัญของพระวินัย
14 พ.ย. 49 | ข่าวมหาวิทยาลัย
277

มจร.ร่วมกับ ม.พระพุทธศาสนาชิงจื๋อและสภาพุทธศาสนาโลกจีนไต้หวันสัมมนาความสำคัญของพระวินัย

บัณฑิตวิทยาลัย มหาจุฬาฯ รับสมัครคฤหัสถ์เรียนปรัชญามหาบัณฑิต
09 พ.ย. 49 | ข่าวมหาวิทยาลัย
250

บัณฑิตวิทยาลัย มหาจุฬาฯ รับสมัครคฤหัสถ์เรียนปรัชญามหาบัณฑิต

แบบจัดทำรายละเอียดคำขอตั้งแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐
06 พ.ย. 49 | ข่าวมหาวิทยาลัย
239

แบบจัดทำรายละเอียดคำขอตั้งแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐

แจ้งทุกส่วนงานจัดทำรายละเอียดคำขอตั้งแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐
06 พ.ย. 49 | ข่าวมหาวิทยาลัย
194

แจ้งทุกส่วนงานจัดทำรายละเอียดคำขอตั้งแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐

Facebook