ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวมหาวิทยาลัย
จำนวนข่าวที่แสดง :
จำนวนข่าวทั้งหมด : 4750
อธิการบดี รับมอบการถวายที่ดิน แด่ มจร
02 ก.ย. 49 | ข่าวมหาวิทยาลัย
275

อธิการบดี รับมอบการถวายที่ดิน แด่ มจร

สมเด็จพระพุฒาจารย์ ให้การต้อนรับพระสังฆราชฝ่ายแอชแคนาซี โยนาอมตซ์เกอร์ จากประเทศอิสราเอล
31 ส.ค. 49 | ข่าวมหาวิทยาลัย
298

สมเด็จพระพุฒาจารย์ ให้การต้อนรับพระสังฆราชฝ่ายแอชแคนาซี โยนาอมตซ์เกอร์ จากประเทศอิสราเอล

ปิยะบุตร ดึงศน.-มจร. อุดหนุนงบร.ร.วิถีพุทธ
21 ส.ค. 49 | ข่าวมหาวิทยาลัย
290

ปิยะบุตร ดึงศน.-มจร. อุดหนุนงบร.ร.วิถีพุทธ

อธิการบดี มจร.พร้อมคณะผู้บริหารไปร่วมพิธีฉลอง พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่ศรีลังกา
16 ส.ค. 49 | ข่าวมหาวิทยาลัย
319

อธิการบดี มจร.พร้อมคณะผู้บริหารไปร่วมพิธีฉลอง พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่ศรีลังกา

มจร แต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง
11 ส.ค. 49 | ข่าวมหาวิทยาลัย
398

มจร แต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง

คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ มจร.บันทึกเทปถวายพระพร
08 ส.ค. 49 | ข่าวมหาวิทยาลัย
335

คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ มจร.บันทึกเทปถวายพระพร

มจร แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
04 ส.ค. 49 | ข่าวมหาวิทยาลัย
354

มจร แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

พระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดี มจร. แต่งตั้งรักษาการคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
04 ส.ค. 49 | ข่าวมหาวิทยาลัย
296

พระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดี มจร. แต่งตั้งรักษาการคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ชงจัดทุนให้พระ-เณรเรียน
02 ส.ค. 49 | ข่าวมหาวิทยาลัย
288

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ชงจัดทุนให้พระ-เณรเรียน

มจร เตรียมจัดงานวิสาขบูชาโลกและเฉลิมพระเกียรติในหลวง ปี ๒๕๕๐
01 ส.ค. 49 | ข่าวมหาวิทยาลัย
340

มจร เตรียมจัดงานวิสาขบูชาโลกและเฉลิมพระเกียรติในหลวง ปี ๒๕๕๐

Facebook