ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวมหาวิทยาลัย
จำนวนข่าวที่แสดง :
จำนวนข่าวทั้งหมด : 4759
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กองทัพบก และวปรอ.รุ่น ๓๙๙ ช่วยภัยน้ำท่วม
30 ต.ค. 49 | ข่าวมหาวิทยาลัย
285

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กองทัพบก และวปรอ.รุ่น ๓๙๙ ช่วยภัยน้ำท่วม

หนุนพระสังฆาธิการจบปริญญาตรี
30 ต.ค. 49 | ข่าวมหาวิทยาลัย
251

หนุนพระสังฆาธิการจบปริญญาตรี

มหาจุฬาฯ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
28 ต.ค. 49 | ข่าวมหาวิทยาลัย
293

มหาจุฬาฯ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

คณะครุศาสตร์ เปิดรับสมัครศึกษาต่อปริญญาโท
28 ต.ค. 49 | ข่าวมหาวิทยาลัย
248

คณะครุศาสตร์ เปิดรับสมัครศึกษาต่อปริญญาโท

ศน.จับมือม.สงฆ์ประชุมวางแผน พัฒนาศักยภาพสู่มาตรฐานสากล
26 ต.ค. 49 | ข่าวมหาวิทยาลัย
246

ศน.จับมือม.สงฆ์ประชุมวางแผน พัฒนาศักยภาพสู่มาตรฐานสากล

คณาจารย์มหาวิทยาลัย โคเปนเฮเกน เยี่ยมชมกิจการมหาวิทยาลัย
19 ต.ค. 49 | ข่าวมหาวิทยาลัย
241

คณาจารย์มหาวิทยาลัย โคเปนเฮเกน เยี่ยมชมกิจการมหาวิทยาลัย

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงเป็นประธานในพิธีบรรพชาสามเณรหมู่
16 ต.ค. 49 | ข่าวมหาวิทยาลัย
284

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงเป็นประธานในพิธีบรรพชาสามเณรหมู่

ศน.ชง"ไขศรี"ยกระดับ"ม.สงฆ์" "สศร."ขอ๕๐๐ล.สร้างศูนย์ศิลป์
13 ต.ค. 49 | ข่าวมหาวิทยาลัย
245

ศน.ชง"ไขศรี"ยกระดับ"ม.สงฆ์" "สศร."ขอ๕๐๐ล.สร้างศูนย์ศิลป์

ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่ามหากุศลเฉลิมพระเกียรติวันปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม ๒๕๔๙
12 ต.ค. 49 | ข่าวมหาวิทยาลัย
291

ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่ามหากุศลเฉลิมพระเกียรติวันปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม ๒๕๔๙

มหาจุฬาฯ ร่วมกับโรงเรียนจิตรลดาจัดโครงการจิตรลดาเฉลิมพระเกียรติ
12 ต.ค. 49 | ข่าวมหาวิทยาลัย
287

มหาจุฬาฯ ร่วมกับโรงเรียนจิตรลดาจัดโครงการจิตรลดาเฉลิมพระเกียรติ

Facebook