ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวมหาวิทยาลัย
จำนวนข่าวที่แสดง :
จำนวนข่าวทั้งหมด : 4809
ประชุมพิจารณากระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาของ มจร. รอบใหม่
15 ม.ค. 50 | ข่าวมหาวิทยาลัย
290

ประชุมพิจารณากระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาของ มจร. รอบใหม่

ความคืบหน้าเกี่ยวกับโครงการส่งเสริมการแต่งตำราของกองวิชาการ
15 ม.ค. 50 | ข่าวมหาวิทยาลัย
286

ความคืบหน้าเกี่ยวกับโครงการส่งเสริมการแต่งตำราของกองวิชาการ

กำหนดปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานสำหรับพระสงฆ์และประชาชนทั่วไป ประจำปี ๒๕๕๐
13 ม.ค. 50 | ข่าวมหาวิทยาลัย
265

กำหนดปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานสำหรับพระสงฆ์และประชาชนทั่วไป ประจำปี ๒๕๕๐

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ จัดประชุมเสวนานักวิจัย โครงการวิจัย ปี ๕๑
13 ม.ค. 50 | ข่าวมหาวิทยาลัย
253

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ จัดประชุมเสวนานักวิจัย โครงการวิจัย ปี ๕๑

เชิญร่วมงาน อนุสรณ์ ๕๐ ปี และพิธีมอบประกาศนียบัตร-วุฒิบัตร
12 ม.ค. 50 | ข่าวมหาวิทยาลัย
230

เชิญร่วมงาน อนุสรณ์ ๕๐ ปี และพิธีมอบประกาศนียบัตร-วุฒิบัตร

รายการ คนค้นฅนเปิดแก่นอุดมการณ์ หลวงพ่อปัญญานันทะภิกขุ
09 ม.ค. 50 | ข่าวมหาวิทยาลัย
331

รายการ คนค้นฅนเปิดแก่นอุดมการณ์ หลวงพ่อปัญญานันทะภิกขุ

พระธรรมโกศาจารย์ และพลเอกวิชิต ยาทิพย์ มอบเงินและถุงยังชีพให้ประชาชนจังหวัดชัยนาท ที่ประสบอุทกภัย
08 ม.ค. 50 | ข่าวมหาวิทยาลัย
248

พระธรรมโกศาจารย์ และพลเอกวิชิต ยาทิพย์ มอบเงินและถุงยังชีพให้ประชาชนจังหวัดชัยนาท ที่ประสบอุทกภัย

การปรับเปลี่ยน E-mail มจร
08 ม.ค. 50 | ข่าวมหาวิทยาลัย
248

การปรับเปลี่ยน E-mail มจร

วันประสาทปริญญาประจำปี พ.ศ. 2550
08 ม.ค. 50 | ข่าวมหาวิทยาลัย
255

วันประสาทปริญญาประจำปี พ.ศ. 2550

พระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดี มจร ชี้ โครงการ
28 ธ.ค. 49 | ข่าวมหาวิทยาลัย
282

พระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดี มจร ชี้ โครงการ

Facebook