ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวมหาวิทยาลัย
จำนวนข่าวที่แสดง :
จำนวนข่าวทั้งหมด : 4750
มจร.อบรมบุคลากรใหม่เน้นคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
01 ส.ค. 49 | ข่าวมหาวิทยาลัย
300

มจร.อบรมบุคลากรใหม่เน้นคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน

พระธรรมโกศาจารย์ปาฐกถานำในการประชุมอธิการบดีโลกเฉลิมพระเกียรติ
28 ก.ค. 49 | ข่าวมหาวิทยาลัย
382

พระธรรมโกศาจารย์ปาฐกถานำในการประชุมอธิการบดีโลกเฉลิมพระเกียรติ

อธิการบดี มจร. เป็นประธานเปิดการศึกษา ๒ หลักสูตรคณะสังคมศาสตร์
27 ก.ค. 49 | ข่าวมหาวิทยาลัย
355

อธิการบดี มจร. เป็นประธานเปิดการศึกษา ๒ หลักสูตรคณะสังคมศาสตร์

ผู้แทน มจร เข้าร่วมงานของพุทธสมาคมจีน
27 ก.ค. 49 | ข่าวมหาวิทยาลัย
352

ผู้แทน มจร เข้าร่วมงานของพุทธสมาคมจีน

เมื่อพระ มจร วิภากย์การเมือง
26 ก.ค. 49 | ข่าวมหาวิทยาลัย
342

เมื่อพระ มจร วิภากย์การเมือง

ผู้แทน มจร เข้าร่วมประชุมนานาชาติของ ม สงฆ์เวียดนาม
24 ก.ค. 49 | ข่าวมหาวิทยาลัย
348

ผู้แทน มจร เข้าร่วมประชุมนานาชาติของ ม สงฆ์เวียดนาม

สมาคมศิษย์เก่า มจร.น้อมกตัญญู รำลึกคุณ"ปูชนียบุคคล-บุรพาจารย์"
24 ก.ค. 49 | ข่าวมหาวิทยาลัย
320

สมาคมศิษย์เก่า มจร.น้อมกตัญญู รำลึกคุณ"ปูชนียบุคคล-บุรพาจารย์"

อธการบดี มจร.ให้สติผู้นำต้องมีหลักธรรม
23 ก.ค. 49 | ข่าวมหาวิทยาลัย
346

อธการบดี มจร.ให้สติผู้นำต้องมีหลักธรรม

ชี้การเมืองไทยต้องใช้หลักธรรมนำพัฒนา
23 ก.ค. 49 | ข่าวมหาวิทยาลัย
308

ชี้การเมืองไทยต้องใช้หลักธรรมนำพัฒนา

อธิการบดี มจร. ชี้ผู้นำต้องมีขันติ-โสรัจจะ
22 ก.ค. 49 | ข่าวมหาวิทยาลัย
315

อธิการบดี มจร. ชี้ผู้นำต้องมีขันติ-โสรัจจะ

Facebook