ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวมหาวิทยาลัย
จำนวนข่าวที่แสดง :
จำนวนข่าวทั้งหมด : 5127
อธิการบดี มจร.พร้อมคณะผู้บริหารไปร่วมพิธีฉลอง พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่ศรีลังกา
16 ส.ค. 49 | ข่าวมหาวิทยาลัย
497

อธิการบดี มจร.พร้อมคณะผู้บริหารไปร่วมพิธีฉลอง พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่ศรีลังกา

มจร แต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง
11 ส.ค. 49 | ข่าวมหาวิทยาลัย
732

มจร แต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง

คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ มจร.บันทึกเทปถวายพระพร
08 ส.ค. 49 | ข่าวมหาวิทยาลัย
573

คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ มจร.บันทึกเทปถวายพระพร

มจร แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
04 ส.ค. 49 | ข่าวมหาวิทยาลัย
575

มจร แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

พระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดี มจร. แต่งตั้งรักษาการคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
04 ส.ค. 49 | ข่าวมหาวิทยาลัย
484

พระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดี มจร. แต่งตั้งรักษาการคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ชงจัดทุนให้พระ-เณรเรียน
02 ส.ค. 49 | ข่าวมหาวิทยาลัย
538

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ชงจัดทุนให้พระ-เณรเรียน

มจร เตรียมจัดงานวิสาขบูชาโลกและเฉลิมพระเกียรติในหลวง ปี ๒๕๕๐
01 ส.ค. 49 | ข่าวมหาวิทยาลัย
600

มจร เตรียมจัดงานวิสาขบูชาโลกและเฉลิมพระเกียรติในหลวง ปี ๒๕๕๐

มจร.อบรมบุคลากรใหม่เน้นคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
01 ส.ค. 49 | ข่าวมหาวิทยาลัย
559

มจร.อบรมบุคลากรใหม่เน้นคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน

พระธรรมโกศาจารย์ปาฐกถานำในการประชุมอธิการบดีโลกเฉลิมพระเกียรติ
28 ก.ค. 49 | ข่าวมหาวิทยาลัย
636

พระธรรมโกศาจารย์ปาฐกถานำในการประชุมอธิการบดีโลกเฉลิมพระเกียรติ

อธิการบดี มจร. เป็นประธานเปิดการศึกษา ๒ หลักสูตรคณะสังคมศาสตร์
27 ก.ค. 49 | ข่าวมหาวิทยาลัย
565

อธิการบดี มจร. เป็นประธานเปิดการศึกษา ๒ หลักสูตรคณะสังคมศาสตร์

Facebook